Đối tượng nhận hỗ trợ là những hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 được UBND huyện Sốp Cộp phê duyệt; các hộ nghèo chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, dự án khác của...
Cập nhật, 05/01/2015 23:04:09
Đó là những con số ấn tượng được lượng hóa khi thực hiện Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Cập nhật, 05/01/2015 17:07:38
Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng gửi...
Cập nhật, 04/01/2015 23:28:08
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, năm 2014 vừa qua, hoạt động đối ngoại của Việt Nam rất sôi động, chủ động tích cực và góp phần duy trì hòa bình, ổn định,...
Cập nhật, 01/01/2015 03:53:34
Nhân dịp chào Năm mới 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, có bài viết: “Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo...
Cập nhật, 30/12/2014 20:28:36
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án đổi...
Cập nhật, 29/12/2014 23:53:47
Đó là yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp kinh tế phát triển, tăng thu ngân sách.
Cập nhật, 28/12/2014 21:31:51
Bộ Y tế sẽ tổ chức đi kiểm tra ở tất cả các tỉnh thành, huyện đến xã, khi phát hiện vi phạm thì xử lý rất nghiêm, như phạt tiền hiện nay mức tối đa là 100 đến 200 triệu đồng.
Cập nhật, 27/12/2014 15:34:28
Báo cáo về lao động, việc làm của Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2014 là 2,08%, trong đó khu vực thành thị là 3,43%, thấp hơn mức 3,59% của năm...
Cập nhật, 26/12/2014 20:36:09
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, không để nảy sinh vấn đề mới phức tạp, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước; thúc đẩy các cơ chế đàm phán về...
Cập nhật, 25/12/2014 17:18:23
Sau một thời gian thực hiện hỗ trợ nghề theo quy định trên đã phát sinh một số vấn đề khó khăn về mức hỗ trợ, xuất hiện sự bất bình đẳng giữa người tham gia các khóa học...