Trung tâm điều hành thử nghiệm của Bộ sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu, thông tin kinh tế- xã hội để tổng hợp, phân tích, đánh giá trong khoảng thời gian ngắn nhất và có độ chính xác cao.
Cập nhật, 03/03/2014 15:57:26
Để khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, Bộ Y tế đã trình Đề án và được Chính phủ phê duyệt Đề án Giảm tải bệnh viện với nhiều giải pháp tổng hợp, cùng với đó cần có...
Cập nhật, 25/02/2014 23:59:20
Để phù hợp với lộ trình đổi mới thi và giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập một Hội đồng tư vấn nghiên...
Cập nhật, 23/02/2014 00:00:06
Đó là một trong những nội dung chính được đề cập tại văn bản số 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt...
Cập nhật, 22/01/2014 00:01:28
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định mục tiêu “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tập trung vào việc đổi mới căn...
Cập nhật, 07/01/2014 00:03:45
Chương trình liên kết của ĐH Tài chính-Marketing (UFM) và ĐH Northwestern Polytechnic (NPU – Mỹ) vừa chính thức ra mắt là cơ hội tốt để sở hữu một tấm bằng MBA chuyên ngành Tài chính Ngân hàng...
Cập nhật, 23/12/2013 09:22:28
Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích mọi nguồn lực trong...
Cập nhật, 15/12/2013 00:04:35
Đó là nét mới trong dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đưa ra.
Cập nhật, 11/12/2013 15:59:20
Sau 20 năm hình thành và phát triển theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước, các trường đại học ngoài công lập (ĐHNCL) Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc tạo thêm nhiều cơ...
Cập nhật, 05/12/2013 00:06:46
Tổ chức Hợp tác Quốc tế (OECD) vừa công bố kết quả đánh giá học sinh quốc tế 2012 (PISA) ở độ tuổi THPT với các kỹ năng đọc, viết và tính toán. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 17/65 nước tham...
Cập nhật, 29/11/2013 00:52:50
Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 khuyến nghị, Việt Nam cần trang bị những kỹ năng mới cho lực lượng lao động để tiếp tục tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế. Do vậy, việc đổi mới hệ...