Trung tâm điều hành thử nghiệm của Bộ sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu, thông tin kinh tế- xã hội để tổng hợp, phân tích, đánh giá trong khoảng thời gian ngắn nhất và có độ chính xác cao.
Cập nhật, 15/09/2013 23:22:09
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 15/9. Bà Phạm Thị Hải Chuyền đã giải...
Cập nhật, 13/09/2013 14:21:56
Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận đã khẳng định: “Tư tưởng đặt mục tiêu cuối cùng là trường đại học được bắt đầu từ việc thành lập một trường nghề hay trường trung cấp, cao đẳng...
Cập nhật, 08/09/2013 00:03:13
Mọi quốc gia trên thế giới đều coi trọng tự do ngôn luận nhưng không một quốc gia nào coi quyền tự do ngôn luận là vô hạn mà luôn đặt trong khuôn khổ luật pháp.
Cập nhật, 02/09/2013 23:56:47
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời tuần này.
Cập nhật, 20/08/2013 14:23:35
Phân ban đã “hỏng”, trường có yếu tố nước ngoài phát triển tự phát, ngân sách nhà nước vẫn chưa bảo đảm được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông…
Cập nhật, 11/08/2013 14:28:36
Ngày 8/8, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp và chính thức đưa ra mức điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 nhìn chung tương đương năm trước. Với mức điểm sàn như vậy,...
Cập nhật, 01/08/2013 14:29:34
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2013/NNĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong ngành công an nhân dân.
Cập nhật, 30/07/2013 14:30:44
CampusFrance Vietnam, văn phòng chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho học sinh Việt Nam sang Pháp phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) và Hội cựu du học sinh Việt Nam...
Cập nhật, 21/07/2013 14:32:16
Nghiên cứu kỹ các Quyết định của UBND TP. Hà Nội ta sẽ thấy rõ các khái niệm giáo dục chất lượng cao và xã hội hóa gáo dục đã được hiểu sai lệch, làm hỏng ngay từ điểm xuất phát một...
Cập nhật, 01/07/2013 14:35:12
Học viện Doanh nhân GED - Chặng đường hai năm thành lập và phát triển.