Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021. Chỉ thị đặt ra 5 mục tiêu của ngành ngân hàng năm 2021, trong đó có đẩy mạnh xử lý...
Cập nhật, 23/02/2014 00:00:06
Đó là một trong những nội dung chính được đề cập tại văn bản số 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt...
Cập nhật, 22/01/2014 00:01:28
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định mục tiêu “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tập trung vào việc đổi mới căn...
Cập nhật, 07/01/2014 00:03:45
Chương trình liên kết của ĐH Tài chính-Marketing (UFM) và ĐH Northwestern Polytechnic (NPU – Mỹ) vừa chính thức ra mắt là cơ hội tốt để sở hữu một tấm bằng MBA chuyên ngành Tài chính Ngân hàng...
Cập nhật, 23/12/2013 09:22:28
Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích mọi nguồn lực trong...
Cập nhật, 15/12/2013 00:04:35
Đó là nét mới trong dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đưa ra.
Cập nhật, 11/12/2013 15:59:20
Sau 20 năm hình thành và phát triển theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước, các trường đại học ngoài công lập (ĐHNCL) Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc tạo thêm nhiều cơ...
Cập nhật, 05/12/2013 00:06:46
Tổ chức Hợp tác Quốc tế (OECD) vừa công bố kết quả đánh giá học sinh quốc tế 2012 (PISA) ở độ tuổi THPT với các kỹ năng đọc, viết và tính toán. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 17/65 nước tham...
Cập nhật, 29/11/2013 00:52:50
Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 khuyến nghị, Việt Nam cần trang bị những kỹ năng mới cho lực lượng lao động để tiếp tục tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế. Do vậy, việc đổi mới hệ...
Cập nhật, 24/11/2013 15:57:44
Ngành giáo dục cần thay đổi cả về nhận thức cũng như hành động trong tổ chức giáo dục, quan điểm, mục tiêu nguyên tắc, phương pháp.
Cập nhật, 20/11/2013 15:57:24
Đó là lời khẳng định của ông Ngô Trần Ái – Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Hội thảo “Giáo dục quốc tế về đổi mới và hiện đại hóa công nghệ dạy học, đào tạo...