Thậm chí, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 và khó có thể bứt phá, ngay cả khi có bộ máy tốt và nhiều ý tưởng kinh doanh hay nếu như thiếu vốn con người.
Cập nhật, 08/12/2017 20:45:29
Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp...
Cập nhật, 08/12/2017 17:16:27
Công tác quy hoạch cán bộ của một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp xã còn hạn chế, chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, số lượng quy hoạch vào mỗi chức danh chưa đủ theo yêu cầu; quy...
Cập nhật, 08/12/2017 07:51:46
Trong 32 hạng mục của Sáng kiến, các hạng mục hoàn thành tốt gồm các vấn đề liên quan đến dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ logistics-vận tải và lao động.
Cập nhật, 07/12/2017 19:58:57
Việc ban hành chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2020 sau khi có đánh giá, chỉnh sửa sau khi thực hiện thí điểm.
Cập nhật, 07/12/2017 16:07:29
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, không chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố dừng thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở y tế tư nhân.
Cập nhật, 07/12/2017 09:13:47
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước là kế thừa,...
Cập nhật, 07/12/2017 07:02:58
Đây sẽ là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm. Cuộc Tổng điều tra này sẽ do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện.
Cập nhật, 06/12/2017 17:20:54
Kết quả báo cáo “Không ngừng vươn cao”, báo cáo mới nhất trong chuỗi khảo sát Giá trị của giáo dục của Tập đoàn HSBC cho thấy, gia đình cần khoảng 3,5 tỷ đồng chi phí khi cho con một đi du...
Cập nhật, 06/12/2017 00:01:43
Ông Jan Zahradil, Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (EP) đã nhấn mạnh quan điểm này tại buổi tiếp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 05/12.
Cập nhật, 01/12/2017 09:53:17
Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tin này tại danh sách các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất...