Phó Thủ tướng lưu ý, đổi mới tự chủ đại học không đơn thuần là bỏ những can thiệp hành chính không cần thiết của cơ quan chủ quản mà quan trọng là phát huy sáng tạo về tri thức, về khoa học...
Cập nhật, 12/04/2016 22:59:12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ này khi chủ trì phiên họp đầu tiên với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn, chiều ngày 12/4, để bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm...
Cập nhật, 12/04/2016 13:12:32
Sau 19 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc vào sáng ngày 12/4/2016.
Cập nhật, 10/04/2016 23:31:01
Đó cũng là để giúp Chính phủ gần dân hơn. Ông Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh điều này trong công tác của mình trên cương vị mới là Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.
Cập nhật, 09/04/2016 14:09:19
Với 419 phiếu thuận trong tổng số 486 phiếu hợp lệ (84,82%), Quốc hội đã phê chuẩn Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Chí Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cập nhật, 09/04/2016 13:59:03
Sáng 9/4, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Cập nhật, 08/04/2016 21:08:13
Ngày 8/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã miễn nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên của Chính phủ.
Cập nhật, 08/04/2016 16:27:46
Sáng ngày 08/4/2016, Quốc hội đã bầu các vị trí: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Cập nhật, 07/04/2016 10:35:39
Sáng ngày 7/4/2016, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ,...
Cập nhật, 06/04/2016 22:58:44
Đó là một trong những quy định được nêu rõ trong Luật Dược sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua sáng ngày 6/4/2016 với 88,06% số phiếu đại biểu tán thành.
Cập nhật, 06/04/2016 17:43:52
Chiều ngày 06/04/2016, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhân sự duy nhất được đề cử vào vị trí Thủ tướng Chính phủ là ông Nguyễn Xuân...