Việc học tập Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 đã được Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm và phối hợp với Đảng uỷ cơ quan Bộ tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị. Ban...
Cập nhật, 30/12/2015 09:37:18
Đó là một trong những nhiệm vụ lớn trong năm 2016 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo trong phiên bế mạc Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển.
Cập nhật, 29/12/2015 22:19:22
Nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các hoạt động khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để hoạt động này đạt hiệu quả vẫn...
Cập nhật, 28/12/2015 07:35:37
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động năm 2015 của Việt Nam tăng 23,6% so với năm 2010, nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra là tăng 29%-32%.
Cập nhật, 28/12/2015 06:43:25
Năm 2015 có thể coi là năm lĩnh vực giáo dục để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt đổi mới trong tất cả các cấp học, bậc học. Trên cơ sở tổng hợp thông tin về hoạt động của ngành giáo...
Cập nhật, 26/12/2015 23:49:22
Đó là thông tin từ Bộ Y tế trong buổi họp báo ngày 26/12/2015 thông tin, trả lời về tình trạng hỗn loạn, chen chúc đưa trẻ đi tiêm vaccine 5 trong 1 hỗn hoạn, chen chúc đưa trẻ đi tiêm vaccine 5...
Cập nhật, 25/12/2015 23:34:59
Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức quà tặng Tết 2016 sẽ được chia thành hai loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.
Cập nhật, 25/12/2015 17:06:04
Đó là công văn thông báo mới nhất từ Bộ Y tế trước tình trạng “hỗn loạn” của người dân khi đứng xếp hàng trước trung tâm y tế dự phòng đăng ký tiêm vacxin cho con em.
Cập nhật, 24/12/2015 23:10:23
Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 7, quý 3/2015 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện đã đưa ra những số đáng quan ngại về tỷ...
Cập nhật, 23/12/2015 23:43:34
Vấn đề ăn cắp vặt hành lý đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề cập tới như là những yếu kém trong quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Cập nhật, 23/12/2015 23:18:19
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 25 bảo vật quốc gia (đợt 4) 11 di tích quốc gia đặc biệt.