Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quyết định thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định để làm căn cứ cho các tỉnh thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Cập nhật, 19/12/2017 20:48:50
“Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện kim ngạch thương mại song phương, không chỉ 3 lần mà 5 lần” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải cải thiện ngay trong năm 2018.
Cập nhật, 19/12/2017 09:52:33
Đây là một trong những bất cập của ngành rau quả được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra tại Diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau, củ, quả và giải pháp phát triển hệ...
Cập nhật, 18/12/2017 15:29:46
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam sẵn sàng đào tạo các lĩnh vực mà phía Lào có nhu cầu, nhất là quốc phòng.
Cập nhật, 17/12/2017 22:05:41
Ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban...
Cập nhật, 15/12/2017 15:17:01
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.
Cập nhật, 15/12/2017 09:50:31
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 45/CT-TTG ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EU) về chống khai thác hải sản bất hợp...
Cập nhật, 14/12/2017 22:59:07
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018.
Cập nhật, 14/12/2017 15:37:07
Đây là số liệu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra trong lễ công bố lời kêu gọi nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão Ramrey và lũ lụt tại một số tỉnh miền Trung do Ban...
Cập nhật, 13/12/2017 14:16:45
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ vấn đề này khi mà việc đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất, quản lý, nâng cao trình độ công nhân còn rất hạn chế trong hoạt động kinh tế.
Cập nhật, 13/12/2017 11:49:26
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh điều này khi mà cách thức tăng trưởng cũ không còn phù hợp với tình hình hiện nay.