Đợt thiên tai vừa rồi khốc liệt hơn đợt thiên tai năm 1999, xảy ra tại khu vực miền Trung với 4 trận bão liên tiếp, số 6, 7, 8, 9 trong đó cơn bão số 9 mạnh nhất 20 năm vừa qua.
Cập nhật, 31/10/2020 14:36:21
Đợt thiên tai vừa rồi khốc liệt hơn đợt thiên tai năm 1999, xảy ra tại khu vực miền Trung với 4 trận bão liên tiếp, số 6, 7, 8, 9 trong đó cơn bão số 9 mạnh nhất 20 năm vừa qua.
Cập nhật, 30/10/2020 21:28:34
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã nhấn mạnh điều này tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, chiều ngày 30/10.
Cập nhật, 29/10/2020 10:12:56
Triển lãm quy tụ 53 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 190 chi hội, 15 liên chi hội, 150 tác phẩm báo ảnh của các câu lạc bộ báo ảnh trong toàn quốc.
Cập nhật, 20/10/2020 09:59:57
Nghị quyết số 154/NQ-CP mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu...
Cập nhật, 07/10/2020 09:21:05
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và...
Cập nhật, 07/10/2020 09:19:11
Tổng biên chế công chức năm 2021 cả nước là 249.650 biên chế, giảm 3.867 biên chế so với năm 2020.
Cập nhật, 04/10/2020 17:18:04
Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và một số kỹ năng trong công tác phòng, chống cháy nổ, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan đơn vị, tính mạng và...
Cập nhật, 25/09/2020 09:53:52
Thủ tướng lưu ý, việc mở lại các đường bay thương mại quốc tế phải bảo đảm an toàn. Tất cả người nhập cảnh đều phải khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế phù hợp và...
Cập nhật, 16/09/2020 16:34:59
Cả hai phương án nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ đều có số ngày nghỉ là 7 ngày, chỉ khác nhau về số lượng ngày nghỉ trước...
Cập nhật, 09/09/2020 14:32:10
Dự thảo Thông tư yêu cầu không sử dụng các hình thức phê bình, kỷ luật, xử phạt mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh.