Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng hội nhập quốc tế và thời...
Cập nhật, 17/02/2019 17:42:05
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5...
Cập nhật, 30/11/2015 00:27:42
Thanh niên là lực lượng hội tụ đầy đủ sự nhiệt huyết, sáng tạo. Vì thế, rất cần thiết để tiến hành cải tổ, đổi mới trong phương thức hoạt động của hợp tác xã hiện nay.
Cập nhật, 27/11/2015 17:21:07
Mô hình hợp tác xã thanh niên sẽ động viên, khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên xây dựng, mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác, đồng thời giúp thanh niên lập nghiệp, làm giàu, góp...
Cập nhật, 26/11/2015 21:53:29
Đó là câu chuyện của anh Mai Văn Khẩn (ở số 45/31 Bế Văn Đàn, phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) từ một thanh niên nghèo khó trở thành tỷ phú nhờ tham gia hợp tác xã. Anh cũng là người...
Cập nhật, 25/11/2015 15:28:53
Là một tỉnh thuần nông, với diện tích phù sa lớn, thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế tập thể, vươn lên thoát nghèo, làm giàu tại chính quê hương của mình.
Cập nhật, 24/11/2015 23:55:00
Hợp tác, liên kết với nhau thông qua hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác là nhu cầu tự thân của người nông dân nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê...
Cập nhật, 20/11/2015 15:32:37
Phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế tập thể, nhiều thanh niên nông thôn đã phấn đấu vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của hầu hết các mô hình kinh tế thanh niên là khó...
Cập nhật, 20/11/2015 08:12:34
40 Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực được thành lập với hơn 600 thành viên tham gia và sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới đang và sẽ là nhân tố quan trọng trong...
Cập nhật, 19/11/2015 22:42:16
Thời gian qua, xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa luôn chú trọng công tác phát huy vai trò của...
Cập nhật, 17/11/2015 09:34:45
Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn Lai Châu đã phối hợp với các cấp, ngành trong Tỉnh triển khai xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể cho thanh niên, tạo động lực, môi trường mới để...