Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Chính phủ, thể hiện qua các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước. KTTT với nhiều hình thức đa dạng (tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX).
Cập nhật, 10/10/2019 15:56:52
Cục Phát triển Hợp tác xã phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo xây dựng Bản tin Kinh tế tập thể phát hành 2 tháng một kỳ, gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể,...
Cập nhật, 09/10/2019 15:22:25
Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp...
Cập nhật, 17/02/2019 17:42:05
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5...
Cập nhật, 30/11/2015 00:27:42
Thanh niên là lực lượng hội tụ đầy đủ sự nhiệt huyết, sáng tạo. Vì thế, rất cần thiết để tiến hành cải tổ, đổi mới trong phương thức hoạt động của hợp tác xã hiện nay.
Cập nhật, 27/11/2015 17:21:07
Mô hình hợp tác xã thanh niên sẽ động viên, khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên xây dựng, mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác, đồng thời giúp thanh niên lập nghiệp, làm giàu, góp...
Cập nhật, 26/11/2015 21:53:29
Đó là câu chuyện của anh Mai Văn Khẩn (ở số 45/31 Bế Văn Đàn, phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) từ một thanh niên nghèo khó trở thành tỷ phú nhờ tham gia hợp tác xã. Anh cũng là người...
Cập nhật, 25/11/2015 15:28:53
Là một tỉnh thuần nông, với diện tích phù sa lớn, thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế tập thể, vươn lên thoát nghèo, làm giàu tại chính quê hương của mình.
Cập nhật, 24/11/2015 23:55:00
Hợp tác, liên kết với nhau thông qua hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác là nhu cầu tự thân của người nông dân nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê...
Cập nhật, 20/11/2015 15:32:37
Phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế tập thể, nhiều thanh niên nông thôn đã phấn đấu vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của hầu hết các mô hình kinh tế thanh niên là khó...
Cập nhật, 20/11/2015 08:12:34
40 Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực được thành lập với hơn 600 thành viên tham gia và sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới đang và sẽ là nhân tố quan trọng trong...