Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Chính phủ, thể hiện qua các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước. KTTT với nhiều hình thức đa dạng (tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX).
Cập nhật, 10/02/2021 14:10:09
Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Chính phủ, thể hiện qua các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước. KTTT với nhiều hình thức đa dạng (tổ hợp tác,...
Cập nhật, 11/12/2020 14:49:52
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu...
Cập nhật, 01/12/2020 14:38:34
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 vào ngày...
Cập nhật, 28/10/2020 10:08:48
Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030.
Cập nhật, 27/10/2020 23:02:06
Mới chỉ có 2% số HTX tiếp cận được chính sách hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia.
Cập nhật, 29/06/2020 10:07:50
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày...
Cập nhật, 10/06/2020 14:40:14
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ...
Cập nhật, 05/06/2020 09:31:58
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định cộng nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 05/06/2020 09:23:11
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 theo đề nghị...
Cập nhật, 29/04/2020 14:34:20
Đây là mục tiêu được nêu ra tại Kế hoạch số 74/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố năm 2020.