Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 26/6/2020.
Cập nhật, 29/06/2020 10:07:50
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày...
Cập nhật, 10/06/2020 14:40:14
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ...
Cập nhật, 05/06/2020 09:31:58
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định cộng nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 05/06/2020 09:23:11
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 theo đề nghị...
Cập nhật, 29/04/2020 14:34:20
Đây là mục tiêu được nêu ra tại Kế hoạch số 74/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố năm 2020.
Cập nhật, 28/04/2020 14:45:49
Sáng 28/04/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020.
Cập nhật, 26/04/2020 16:23:09
Theo định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể năm 2020, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển mới 35 hợp tác xã (hợp tác xã) với tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố lên 0,5%; tỷ lệ cán bộ...
Cập nhật, 06/04/2020 16:05:01
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng vừa xây dựng và đang lấy ý kiền hoàn thiện Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp...
Cập nhật, 02/04/2020 15:01:56
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài; đã xuất hiện...
Cập nhật, 02/03/2020 09:51:40
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, ngày 19/02/2020 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.