Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 vào ngày 11/12/2020.
Cập nhật, 01/12/2020 14:38:34
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 vào ngày...
Cập nhật, 28/10/2020 10:08:48
Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030.
Cập nhật, 27/10/2020 23:02:06
Mới chỉ có 2% số HTX tiếp cận được chính sách hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia.
Cập nhật, 29/06/2020 10:07:50
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày...
Cập nhật, 10/06/2020 14:40:14
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ...
Cập nhật, 05/06/2020 09:31:58
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định cộng nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 05/06/2020 09:23:11
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 theo đề nghị...
Cập nhật, 29/04/2020 14:34:20
Đây là mục tiêu được nêu ra tại Kế hoạch số 74/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố năm 2020.
Cập nhật, 28/04/2020 14:45:49
Sáng 28/04/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020.
Cập nhật, 26/04/2020 16:23:09
Theo định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể năm 2020, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển mới 35 hợp tác xã (hợp tác xã) với tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố lên 0,5%; tỷ lệ cán bộ...