Mục tiêu trên được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 222/KH-UBND về triển khai an toàn lao động, vệ sinh lao động TP. Hà Nội năm 2019 được UBND TP. Hà Nội ban hành mới đây.
Cập nhật, 23/11/2018 14:51:40
Hoạt động thanh, kiểm tra đã góp phần làm cho pháp luật an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, với lực lượng thanh tra còn mỏng như hiện nay, thì việc phối hợp giữa...
Cập nhật, 20/11/2018 15:15:33
Để hạn chế thấp nhất các vụ tại nạn trong lao động, sản xuất, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà...
Cập nhật, 16/11/2018 13:53:29
Ngày 14/11/2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam tổ chức Lễ công bố chương trình Nâng cao...
Cập nhật, 09/11/2018 17:00:15
Trong những năm qua, việc ban hành các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được chú trọng, đặc biệt là trong năm 2015, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được ban hành. Tuy nhiên,...
Cập nhật, 05/11/2018 16:04:35
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn lao động là do, tại các doanh nghiệp, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động chưa đảm bảo theo yêu cầu, thậm chí...
Cập nhật, 31/10/2018 16:13:20
Thời gian qua, các làng nghề ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Song, vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại đây lại chưa được quan tâm đúng mức.
Cập nhật, 28/10/2018 10:03:09
Mặc dù công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã được đẩy mạnh, tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vẫn tiếp tục diễn biến. Một trong số các nguyên...
Cập nhật, 23/10/2018 14:43:33
Qua công tác kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động của TP. Hà Nội, đã có 695 kiến nghị liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và đã lập biên bản vi phạm hành...
Cập nhật, 18/10/2018 22:22:09
Điều kiện hưởng chế độ BHXH tai nạn lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Cập nhật, 16/10/2018 14:49:33
Việc xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng từ những công trình thi công trên cả nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.