Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
Cập nhật, 03/12/2018 20:26:59
Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ, ngày 30/11/2018 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh...
Cập nhật, 25/11/2018 16:45:36
Những năm gần đây, tai nạn lao động đang có chiều hướng gia tăng về số vụ cũng như mức độ nghiêm trọng. Do đó, cần phải có sự cương quyết hơn nữa của cơ quan quản lý nhà nước, cũng...
Cập nhật, 23/11/2018 14:51:40
Hoạt động thanh, kiểm tra đã góp phần làm cho pháp luật an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, với lực lượng thanh tra còn mỏng như hiện nay, thì việc phối hợp giữa...
Cập nhật, 20/11/2018 15:15:33
Để hạn chế thấp nhất các vụ tại nạn trong lao động, sản xuất, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà...
Cập nhật, 16/11/2018 13:53:29
Ngày 14/11/2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam tổ chức Lễ công bố chương trình Nâng cao...
Cập nhật, 09/11/2018 17:00:15
Trong những năm qua, việc ban hành các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được chú trọng, đặc biệt là trong năm 2015, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được ban hành. Tuy nhiên,...
Cập nhật, 05/11/2018 16:04:35
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn lao động là do, tại các doanh nghiệp, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động chưa đảm bảo theo yêu cầu, thậm chí...
Cập nhật, 31/10/2018 16:13:20
Thời gian qua, các làng nghề ở Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Song, vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại đây lại chưa được quan tâm đúng mức.
Cập nhật, 28/10/2018 10:03:09
Mặc dù công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đã được đẩy mạnh, tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vẫn tiếp tục diễn biến. Một trong số các nguyên...
Cập nhật, 23/10/2018 14:43:33
Qua công tác kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động của TP. Hà Nội, đã có 695 kiến nghị liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và đã lập biên bản vi phạm hành...