Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
Cập nhật, 18/10/2018 22:22:09
Điều kiện hưởng chế độ BHXH tai nạn lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Cập nhật, 16/10/2018 14:49:33
Việc xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng từ những công trình thi công trên cả nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Cập nhật, 01/10/2018 11:45:39
Một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về an toàn lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu công nghiệp.
Cập nhật, 27/09/2018 10:57:58
Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã triển khai tuyên truyền, tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, song nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề này còn khá hạn chế.
Cập nhật, 24/08/2018 11:14:42
Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến đóng góp.
Cập nhật, 25/07/2018 17:36:15
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động và tai nạn lao động chết người trong khai thác khoáng sản trong những năm gần gây luôn chiếm tỷ lệ cao, bình quân 4 năm 2013-2016 là 13,2%...
Cập nhật, 15/06/2018 17:17:53
Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị nạn, gây thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng và gần 140.000...
Cập nhật, 12/06/2018 14:13:23
Khi nhận được tin báo có tai nạn xảy ra đối với thuyền viên của mình, người sử dụng lao động phải thành lập ngay đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp cơ sở để tiến hành điều...
Cập nhật, 09/12/2015 23:09:29
Sau hơn 10 năm thả nổi, thì từ 10/02/2016, việc mua bảo hiểm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là bắt buộc.
Cập nhật, 29/11/2015 17:20:54
Theo thống kê của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), so với các ngành khác, lao động trong nông nghiệp là một trong số những đối tượng có nguy cơ mắc tai nạn lao động...