Ngoài ra, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn được huy động từ nguồn tín dụng trong nước, của các tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng...
Cập nhật, 23/10/2018 16:11:15
Đề xuất này nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào công nghiệp khai khoáng; khuyến khích phát triển kinh tế cụm công nghiệp khai thác - chế biến khoáng sản tập trung...
Cập nhật, 10/10/2018 21:33:22
GS, TS. Trần Thục - Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu cho biết thêm, nếu được sự hỗ trợ của quốc tế, tỷ lệ này có thể lên tới 25%.
Cập nhật, 05/10/2018 10:26:48
Dự án đảm bảo khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai...
Cập nhật, 23/09/2018 11:16:05
Đến nay, kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ cho các địa phương thực hiện các dự án chuyển tiếp là 4.478,21 tỷ đồng (bằng 30% tổng mức vốn của Chương trình).
Cập nhật, 04/09/2018 21:38:29
Tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức tăng từ 4 triệu Euro lên 4,6 triệu Euro.
Cập nhật, 23/08/2018 08:22:25
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TTg, ngày 21/08/2018 về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó...
Cập nhật, 08/08/2018 21:06:36
Trong thời gian tới, không cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu; chỉ xem xét cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu cho doanh nghiệp khi chứng minh...
Cập nhật, 26/07/2018 15:58:36
Thu hút vốn đầu tư đang là bài toán đặt ra cho các dự án tăng trưởng xanh, bởi các dự án này thường có chi phí vốn lớn đi kèm nhiều rủi ro, cũng như thiếu cơ chế chính sách phù hợp đi...
Cập nhật, 16/07/2018 22:54:48
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung kiểm tra các phương án phòng chống thiên tai của các địa phương; phương án sơ tán người dân tại các vùng có nguy cơ thiệt hại; kiểm tra các...
Cập nhật, 04/07/2018 22:23:36
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.