Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg, ngày 30/05/2019 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.
Cập nhật, 12/11/2018 14:43:32
Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ...
Cập nhật, 07/11/2018 21:26:32
Đó là một trong những mục tiêu chính được nêu bật tại Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ...
Cập nhật, 02/11/2018 23:36:27
Với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ trong hơn 10 năm gần đây, nhiều thói quen tiêu dùng, nhất là ở thế hệ trẻ, đã trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho các...
Cập nhật, 01/11/2018 10:37:26
Qua đó, giúp cho hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ...
Cập nhật, 25/10/2018 10:53:42
Trường hợp các hãng tàu không tái xuất rác thải có thể sẽ không được khai thác kinh doanh cho đến khi vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Cập nhật, 23/10/2018 16:11:15
Đề xuất này nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào công nghiệp khai khoáng; khuyến khích phát triển kinh tế cụm công nghiệp khai thác - chế biến khoáng sản tập trung...
Cập nhật, 10/10/2018 21:33:22
GS, TS. Trần Thục - Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu cho biết thêm, nếu được sự hỗ trợ của quốc tế, tỷ lệ này có thể lên tới 25%.
Cập nhật, 05/10/2018 10:26:48
Dự án đảm bảo khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai...
Cập nhật, 23/09/2018 11:16:05
Đến nay, kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ cho các địa phương thực hiện các dự án chuyển tiếp là 4.478,21 tỷ đồng (bằng 30% tổng mức vốn của Chương trình).
Cập nhật, 04/09/2018 21:38:29
Tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức tăng từ 4 triệu Euro lên 4,6 triệu Euro.