Khoản vay này hỗ trợ các chính sách tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, thực hành tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh giảm phát thải từ các phương tiện giao thông và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam....
Cập nhật, 18/12/2018 23:01:46
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), hằng năm, thất thoát sau thu hoạch nông nghiệp ở Việt Nam lên tới 40 - 45%.
Cập nhật, 13/12/2018 21:00:00
Qua 16 năm hoạt động và phát triển, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) đã từng bước thể hiện vai trò là một tổ chức tài chính nhà nước cung cấp nguồn vốn dài hạn, ổn định cho các...
Cập nhật, 03/12/2018 00:38:12
Trong tiêu dùng hàng hóa, tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên cho một số nhu cầu không hợp lý đã bắt đầu phổ biến. Số lượng hàng xa xỉ được sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng tăng lên...
Cập nhật, 26/11/2018 00:10:08
Ở Việt Nam, lượng hóa chất sử dụng hàng năm lên tới hơn 9 triệu tấn. Hầu như tất cả doanh nghiệp đều đang sử dụng ít nhất một loại hoá chất nào đó, doanh nghiệp nhiều có thể lên tới...
Cập nhật, 23/11/2018 22:25:21
...thực tế đáng buồn là, trong khi doanh nghiệp ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển vô cùng quan tâm đến phát triển bền vững, thì ở Việt Nam, đa số doanh nghiệp, với...
Cập nhật, 22/11/2018 11:17:27
Sự phụ thuộc vào các nhiêu liệu hóa thạch, đặc biệt là than đang gây ra những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và môi trường. Song, để giảm bớt việc sử dụng nhiên liệu...
Cập nhật, 20/11/2018 10:35:26
Mặc dù Luật Khoáng sản quy định hạn chế khai thác xuất khẩu khoáng sản thô, song hầu hết các doanh nghiệp khai thác của Việt Nam hiện nay muốn thu lợi nhuận nhanh, nên chỉ chú trọng khai thác...
Cập nhật, 14/11/2018 23:55:59
Đảm bảo các hoạt động mua sắm công bền vững là một trong những nội dung quan trọng của mục tiêu VSDG 12. Ở Việt Nam hiện nay đã có những quy định về khuyến khích thực hiện mua sắm công...
Cập nhật, 12/11/2018 14:43:32
Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ...
Cập nhật, 07/11/2018 21:26:32
Đó là một trong những mục tiêu chính được nêu bật tại Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ...