Nhằm lan tỏa hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30...
Cập nhật, 24/03/2021 09:30:34
Nhằm lan tỏa hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện...
Cập nhật, 15/03/2021 21:20:20
Nội dung Kế hoạch triển khai gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo...
Cập nhật, 15/03/2021 16:05:44
Hiện nay, các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu hóa thạch, chậm chuyển đổi sang các nguồn năng lượng khác.
Cập nhật, 08/03/2021 21:16:46
Cụ thể, khoản tiền này được sử dụng nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đề ra trong Chiến lược tăng trưởng xanh, cũng như các mục tiêu giảm phát thải đã...
Cập nhật, 24/02/2021 14:54:53
Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề “Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình...
Cập nhật, 22/02/2021 20:59:27
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát nội dung dự thảo Quyết định đảm bảo số lượng, loại văn bản quy định chi tiết và...
Cập nhật, 18/02/2021 09:09:07
Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có nghĩa vụ không gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển; báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển được giao định kỳ một năm một lần cho cơ quan...
Cập nhật, 16/02/2021 08:29:16
Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi căn bản thế giới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những thay đổi mạnh mẽ trong chuyển dịch kinh tế số, thúc đẩy các quốc gia đánh giá lại mô hình phát...
Cập nhật, 08/02/2021 21:33:27
Đây là một trong những mục tiêu của Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025, được ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng...
Cập nhật, 08/02/2021 14:55:22
Diễn đàn “Sử dụng năng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông” diễn ra nhằm hưởng ứng và thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả...