Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung làm Trưởng đoàn đã tham dự Kỳ họp cấp cao năm 2019 của Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc.
Cập nhật, 20/07/2019 13:35:36
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung làm Trưởng đoàn đã tham dự Kỳ họp cấp cao năm 2019 của Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc.
Cập nhật, 19/07/2019 22:00:51
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022”.
Cập nhật, 05/06/2019 20:41:53
Đó là một trong số những lộ trình được đề ra nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Cập nhật, 01/06/2019 01:24:01
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg, ngày 30/05/2019 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.
Cập nhật, 31/05/2019 10:45:22
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố kết quả Nghiên cứu độc lập của Ngân hàng Thế giới (WB) “Việt Nam: Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn”...
Cập nhật, 21/05/2019 17:02:40
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 20/05/2019 về phát triển bền vững. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành Hướng dẫn...
Cập nhật, 18/03/2019 20:11:00
Ngoài ra, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn được huy động từ nguồn tín dụng trong nước, của các tổ chức, cá nhân sử dụng năng...
Cập nhật, 17/02/2019 22:27:35
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm lấy tuần lễ từ...
Cập nhật, 31/01/2019 09:35:18
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xuất phát từ thực tế do nguồn nguyên liệu, phế liệu trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu của một số ngành sản xuất nên việc nhập khẩu phế liệu từ...
Cập nhật, 30/01/2019 13:04:13
Khẩn trương hoàn thiện, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, chuyên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.