Nếu Chính phủ, các tổ chức không chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, Hà Nội rất có thể sẽ trở thành bản sao của Bắc Kinh (Trung Quốc) hoặc New Delhi (Ấn Độ).
Cập nhật, 21/06/2017 09:17:46
Theo chuyên gia, để quản lý chất thải rắn tổng hợp ở Việt Nam cần thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản, gồm: hạn chế phát sinh chất thải rắn; tăng cường tái sử dụng tái chế; xử lý chất thải...
Cập nhật, 17/06/2017 16:06:50
Sự phát triển thiếu tính bền vững, như: khai thác cát bừa bãi, phát triển rừng thiếu quy hoạch, sử dụng nước quá mức… đã tác động đến thiên nhiên một cách trực tiếp dẫn đến làm gia...
Cập nhật, 06/06/2017 16:57:51
Nếu Chính phủ, các tổ chức không chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, Hà Nội rất có thể sẽ trở thành bản sao của Bắc Kinh (Trung Quốc) hoặc New Delhi (Ấn Độ).
Cập nhật, 05/06/2017 23:27:56
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã cảnh báo điều này, do số lượng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng được nhập khẩu...
Cập nhật, 05/06/2017 10:55:57
Đó là thông điệp của Ngày Môi trường thế giới năm 2017, nhằm khuyến khích người dân sống hòa hợp thiên nhiên để được thụ hưởng những điều tốt đẹp mà thiên nhiên mang lại.
Cập nhật, 30/05/2017 00:46:23
Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017- 2020 vừa...
Cập nhật, 18/05/2017 23:09:54
Trước hết ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung, một số quy hoạch quan trọng bức thiết, tránh tình trạng “nóng đâu phủi đó”, chỉ nhìn trước mắt, không nhìn lâu dài.
Cập nhật, 15/02/2017 11:34:14
Đây là mục tiêu của Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025. Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-TTg, ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Cập nhật, 31/01/2017 07:37:31
Thời gian qua, cộng đồng quốc tế và Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là với các cam kết tại Bản thỏa thuận toàn cầu được chính thức...
Cập nhật, 13/01/2017 05:57:37
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực...