Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg, ngày 30/05/2019 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.
Cập nhật, 05/06/2019 20:41:53
Đó là một trong số những lộ trình được đề ra nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Cập nhật, 01/06/2019 01:24:01
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg, ngày 30/05/2019 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.
Cập nhật, 31/05/2019 10:45:22
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố kết quả Nghiên cứu độc lập của Ngân hàng Thế giới (WB) “Việt Nam: Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn”...
Cập nhật, 21/05/2019 17:02:40
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 20/05/2019 về phát triển bền vững. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành Hướng dẫn...
Cập nhật, 18/03/2019 20:11:00
Ngoài ra, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn được huy động từ nguồn tín dụng trong nước, của các tổ chức, cá nhân sử dụng năng...
Cập nhật, 17/02/2019 22:27:35
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm lấy tuần lễ từ...
Cập nhật, 31/01/2019 09:35:18
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xuất phát từ thực tế do nguồn nguyên liệu, phế liệu trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu của một số ngành sản xuất nên việc nhập khẩu phế liệu từ...
Cập nhật, 30/01/2019 13:04:13
Khẩn trương hoàn thiện, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, chuyên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cập nhật, 23/12/2018 00:19:50
Hoạt động tái chế chất thải còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa phát triển thành quy mô, thiếu sự quản lý và kiểm soát của các cơ quan hữu quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường ở...
Cập nhật, 22/12/2018 09:14:00
Sau 4 năm triển khai Dự án đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại 6 địa phương, tổ chức hội thảo tập huấn chuyên đề về tăng trưởng xanh cho 1.728 cán bộ nhà nước.