Đó là một yêu cầu được nêu tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg, ngày 31/3/2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn...
Cập nhật, 07/11/2017 15:00:45
Theo số liệu báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trong 10 tháng đầu năm 2017, đã có hơn 106.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (đạt...
Cập nhật, 06/11/2017 17:50:14
Trong đó, các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động phần lớn là doanh nghiệp đang hoạt động ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Cập nhật, 25/10/2017 15:48:49
Nhiều trang web đưa các thông tin đăng tuyển lao động đi làm việc tại Singapore gần đây đều là những trang không chính thống hoặc thông tin được đưa bởi những công ty không có giấy phép đưa...