Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 9654/BNN-VPĐP, ngày 12/12/2018 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm...
Cập nhật, 19/10/2018 09:58:54
Cho đến nay, Đồng Nai là luôn là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thì...
Cập nhật, 19/10/2018 08:51:30
Sau 7 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, mặc dù kết quả chưa thực sự cao, song đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, để đạt...
Cập nhật, 27/08/2018 17:55:45
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg, ngày 24/08/2018 công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 25/08/2018 16:13:02
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và...
Cập nhật, 15/08/2018 10:42:17
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 10/08/2018 17:07:29
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”.
Cập nhật, 06/08/2018 17:27:32
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020 tổ chức vào sáng...
Cập nhật, 04/08/2018 11:53:01
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Thông báo số 276/TB-VPCP, ngày 03/08/2018 về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
Cập nhật, 31/07/2018 22:48:10
Hiện cả nước có hơn 5.000 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 nhóm sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn 1.000 sản phẩm đồ uống, 230 sản phẩm thảo dược, gần 600...
Cập nhật, 30/07/2018 11:11:31
Với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng sự tham gia tích cực của Nhân dân, từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đến nay, Hà Nội...