Xây dựng Nông thôn mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 08/06/2018 20:20:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Cập nhật, 18/05/2018 16:26:03
Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Cập nhật, 18/05/2018 08:38:20
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo trình Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 14/05/2018 21:53:23
Năm 2017, toàn Tỉnh đã có 200/209 (96%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, có 06 huyện và TP. Nam Định đạt 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 11/05/2018 22:55:24
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 11/05/2018 22:44:30
Đó là thông tin được nêu tại Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu...
Cập nhật, 07/05/2018 22:13:45
Cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình chủ yếu là nguồn xã hội hóa.
Cập nhật, 24/04/2018 12:51:55
Có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017.
Cập nhật, 21/04/2018 15:15:20
Tới nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (96%).
Cập nhật, 18/04/2018 11:08:19
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn...