Xây dựng Nông thôn mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 27/03/2018 23:48:03
Chiều 27/3, Thủ tướng đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 07/02/2018 10:46:00
Bao gồm: 8.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; 33.887 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương; 38.076 tỷ đồng từ lồng ghép các chương trình dự án khác; 158.420 tỷ đồng là vốn tín dụng; 12.218...
Cập nhật, 25/12/2017 13:46:16
Đây là mục tiêu được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua trong kỳ họp thứ 5 vừa qua.
Cập nhật, 25/12/2017 11:52:29
Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, nói rõ là phát triển kinh tế họp tác được xác định là một nội dung hết sức quan trọng. Bởi đây là mô hình hỗ...
Cập nhật, 25/12/2017 11:07:23
Sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Tuyên Quang đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân lên 12 tiêu chí/xã.
Cập nhật, 18/12/2017 14:43:09
Tính đến hết tháng 11/2017, Phú Yên có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 18/12/2017 10:14:29
Triển khai các hoạt động thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 ngày 16-17/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hoạt động trao quà,...
Cập nhật, 18/12/2017 09:29:57
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế mới thông qua chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để các địa phương áp dụng huy động...
Cập nhật, 17/12/2017 23:16:19
Đó là TP. Tam Điệp là đơn vị cấp huyện thứ 43 của cả nước, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông...
Cập nhật, 17/12/2017 10:07:14
Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thành công này, trong năm 2018, Ninh Bình phần đấu có thêm 10...