Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 9654/BNN-VPĐP, ngày 12/12/2018 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm...
Cập nhật, 27/07/2018 22:38:54
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Ban Chỉ đạo các Chương trình...
Cập nhật, 21/07/2018 15:34:53
Đó là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm, kiểm tra khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vào sáng nay (ngày 21/07).
Cập nhật, 15/07/2018 09:01:01
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng triển khai...
Cập nhật, 19/06/2018 20:38:23
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 08/06/2018 20:20:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Cập nhật, 18/05/2018 16:26:03
Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Cập nhật, 18/05/2018 08:38:20
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo trình Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 14/05/2018 21:53:23
Năm 2017, toàn Tỉnh đã có 200/209 (96%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, có 06 huyện và TP. Nam Định đạt 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 11/05/2018 22:55:24
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 11/05/2018 22:44:30
Đó là thông tin được nêu tại Thông báo số 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu...