Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 9654/BNN-VPĐP, ngày 12/12/2018 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm...
Cập nhật, 07/05/2018 22:13:45
Cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình chủ yếu là nguồn xã hội hóa.
Cập nhật, 24/04/2018 12:51:55
Có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017.
Cập nhật, 21/04/2018 15:15:20
Tới nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (96%).
Cập nhật, 18/04/2018 11:08:19
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn...
Cập nhật, 27/03/2018 23:48:03
Chiều 27/3, Thủ tướng đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 07/02/2018 10:46:00
Bao gồm: 8.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; 33.887 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương; 38.076 tỷ đồng từ lồng ghép các chương trình dự án khác; 158.420 tỷ đồng là vốn tín dụng; 12.218...
Cập nhật, 25/12/2017 13:46:16
Đây là mục tiêu được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua trong kỳ họp thứ 5 vừa qua.
Cập nhật, 25/12/2017 11:52:29
Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, nói rõ là phát triển kinh tế họp tác được xác định là một nội dung hết sức quan trọng. Bởi đây là mô hình hỗ...
Cập nhật, 25/12/2017 11:07:23
Sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Tuyên Quang đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân lên 12 tiêu chí/xã.
Cập nhật, 18/12/2017 14:43:09
Tính đến hết tháng 11/2017, Phú Yên có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.