Xây dựng Nông thôn mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 10/12/2017 09:05:16
Đồng thời, phấn đấu có thêm ít nhất 100 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; toàn tỉnh Quảng Ninh có thêm 1.000 hộ tham gia xây dựng “vườn mẫu”.
Cập nhật, 09/12/2017 17:38:58
Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Kiên Giang, mỗi năm Tỉnh sẽ phấn đấu tăng ít nhất từ 9-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 08/12/2017 21:21:08
Quảng Ninh được coi là hình mẫu trong thực hiện chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi xướng và triển khai thí điểm từ năm 2008.
Cập nhật, 05/12/2017 22:10:42
Việc học tập kinh nghiệm triển khai chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn giải quyết những vấn đề quan trọng của...
Cập nhật, 04/12/2017 10:59:11
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2263/UBND-KTTH, ngày 30/11/2017 về việc tiếp tục các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.
Cập nhật, 03/12/2017 08:50:54
Tính đến hết tháng 9/2017, cả nước đã có 2.815 xã (tương đương 31,54% tổng số xã của cả nước) đạt chuẩn nông thôn mới; 36 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước...
Cập nhật, 01/12/2017 23:33:02
Bắt đầu từ mô hình nông thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu của Hà Tĩnh, hiện nay sức lan tỏa của mô hình này là sâu rộng trên toàn quốc.
Cập nhật, 30/11/2017 09:11:03
Khắc phục những bất cập của giai đoạn 2011-2015, Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã có những điều chỉnh bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện thức tế
Cập nhật, 28/11/2017 08:20:38
Được khởi động từ năm 2012, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan.
Cập nhật, 28/11/2017 00:06:20
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.