Chiều 27/3, Thủ tướng đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 13/11/2017 15:41:49
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau hơn 06 năm triển khai thực hiện đã có những chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, tại các xã biên giới, công cuộc xây dựng nông thôn mới vẫn...
Cập nhật, 13/11/2017 08:24:51
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1760/QĐ-TTg, ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc...
Cập nhật, 08/11/2017 15:12:11
Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tính đến hết tháng 09/2017, cả nước đã có gần 2.750 xã (30,75%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu...
Cập nhật, 07/11/2017 14:50:40
Ngày 07/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã ký quyết định công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới...