Cho đến nay, Đồng Nai là luôn là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thì rất nhiều việc phải triển khai.
Cập nhật, 12/12/2017 23:01:59
Ngày 11/12/2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 5180/LĐTBXH-BĐG đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp sửa đổi, bổ sung tiêu chí 18.6 trong xây dựng nông...
Cập nhật, 11/12/2017 22:24:06
Thực tế, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền của cả nước vẫn còn khá lớn. Để xóa khoảng cách chênh lệch này không hề dễ dàng.
Cập nhật, 11/12/2017 08:45:07
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại “Diễn đàn thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra chiều ngày 10/12 tại Hà Nội.
Cập nhật, 10/12/2017 19:37:19
Lũy kế đến ngày 08/12/2017, tỉnh Bắc Giang đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 10/12/2017 09:05:16
Đồng thời, phấn đấu có thêm ít nhất 100 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; toàn tỉnh Quảng Ninh có thêm 1.000 hộ tham gia xây dựng “vườn mẫu”.
Cập nhật, 09/12/2017 17:38:58
Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Kiên Giang, mỗi năm Tỉnh sẽ phấn đấu tăng ít nhất từ 9-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 08/12/2017 21:21:08
Quảng Ninh được coi là hình mẫu trong thực hiện chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi xướng và triển khai thí điểm từ năm 2008.
Cập nhật, 05/12/2017 22:10:42
Việc học tập kinh nghiệm triển khai chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn giải quyết những vấn đề quan trọng của...
Cập nhật, 04/12/2017 10:59:11
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2263/UBND-KTTH, ngày 30/11/2017 về việc tiếp tục các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.
Cập nhật, 03/12/2017 08:50:54
Tính đến hết tháng 9/2017, cả nước đã có 2.815 xã (tương đương 31,54% tổng số xã của cả nước) đạt chuẩn nông thôn mới; 36 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước...