Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo trình Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 26/11/2017 15:27:22
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh, ngân sách nhà nước hạn hẹp, chính vì vậy làm thế nào để...
Cập nhật, 22/11/2017 22:02:13
Mục đích cuối cùng của xây dựng nông thôn mới chính là nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân. Làm thế nào vừa bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện...
Cập nhật, 20/11/2017 22:34:26
Là vùng kinh tế trọng điểm với nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, nhưng nông dân, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn không ít khó khăn. Để tháo gỡ những nút thắt này, việc...
Cập nhật, 18/11/2017 17:37:12
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mục tiêu năm 2018 cả nước có ít nhất 37% số xã (khoảng 3.302 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017.
Cập nhật, 16/11/2017 17:22:38
Tính đến hết quý III/2017, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và huyện Hoài Đức.
Cập nhật, 16/11/2017 09:36:28
Tính đến tháng 10/2017, tỉnh Bình Định đã có 38/122 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 31,1% tổng số xã ở khu vực nông thôn. Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến năm...
Cập nhật, 15/11/2017 21:24:25
Để giải bài toán nợ đọng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định vấn đề này.
Cập nhật, 14/11/2017 22:09:40
Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông...
Cập nhật, 13/11/2017 17:18:11
Mặc dù nông thôn mới đã và đang mang lại diện mạo mới cho nhiều làng quê tại Nghệ An, song nợ đọng xây dựng cơ bản quá lớn vẫn là bài toán đau đầu đối với chính quyền các cấp nơi đây.
Cập nhật, 13/11/2017 15:41:49
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau hơn 06 năm triển khai thực hiện đã có những chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, tại các xã biên giới, công cuộc xây dựng nông thôn mới vẫn...