Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Cập nhật, 05/12/2017 22:10:42
Việc học tập kinh nghiệm triển khai chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn giải quyết những vấn đề quan trọng của...
Cập nhật, 04/12/2017 10:59:11
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2263/UBND-KTTH, ngày 30/11/2017 về việc tiếp tục các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.
Cập nhật, 03/12/2017 08:50:54
Tính đến hết tháng 9/2017, cả nước đã có 2.815 xã (tương đương 31,54% tổng số xã của cả nước) đạt chuẩn nông thôn mới; 36 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước...
Cập nhật, 01/12/2017 23:33:02
Bắt đầu từ mô hình nông thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu của Hà Tĩnh, hiện nay sức lan tỏa của mô hình này là sâu rộng trên toàn quốc.
Cập nhật, 30/11/2017 09:11:03
Khắc phục những bất cập của giai đoạn 2011-2015, Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã có những điều chỉnh bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện thức tế
Cập nhật, 28/11/2017 08:20:38
Được khởi động từ năm 2012, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan.
Cập nhật, 28/11/2017 00:06:20
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 26/11/2017 15:27:22
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh, ngân sách nhà nước hạn hẹp, chính vì vậy làm thế nào để...
Cập nhật, 22/11/2017 22:02:13
Mục đích cuối cùng của xây dựng nông thôn mới chính là nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân. Làm thế nào vừa bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện...
Cập nhật, 20/11/2017 22:34:26
Là vùng kinh tế trọng điểm với nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, nhưng nông dân, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn không ít khó khăn. Để tháo gỡ những nút thắt này, việc...