Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa quan tâm tới đặc thù của từng...
Cập nhật, 28/11/2017 08:20:38
Được khởi động từ năm 2012, phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan.
Cập nhật, 28/11/2017 00:06:20
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 26/11/2017 15:27:22
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên, trong bối cảnh, ngân sách nhà nước hạn hẹp, chính vì vậy làm thế nào để...
Cập nhật, 22/11/2017 22:02:13
Mục đích cuối cùng của xây dựng nông thôn mới chính là nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân. Làm thế nào vừa bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện...
Cập nhật, 20/11/2017 22:34:26
Là vùng kinh tế trọng điểm với nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, nhưng nông dân, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn không ít khó khăn. Để tháo gỡ những nút thắt này, việc...
Cập nhật, 18/11/2017 17:37:12
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mục tiêu năm 2018 cả nước có ít nhất 37% số xã (khoảng 3.302 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017.
Cập nhật, 16/11/2017 17:22:38
Tính đến hết quý III/2017, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và huyện Hoài Đức.
Cập nhật, 16/11/2017 09:36:28
Tính đến tháng 10/2017, tỉnh Bình Định đã có 38/122 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 31,1% tổng số xã ở khu vực nông thôn. Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến năm...
Cập nhật, 15/11/2017 21:24:25
Để giải bài toán nợ đọng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định vấn đề này.
Cập nhật, 14/11/2017 22:09:40
Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông...