Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Cập nhật, 16/11/2018 21:32:16
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1552/QĐ-TTg, ngày 14/11/2018 công nhận TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 28/10/2018 10:10:05
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.
Cập nhật, 25/10/2018 14:06:19
Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ…
Cập nhật, 23/10/2018 08:38:50
Đó là một trong những nội dung của Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm...
Cập nhật, 19/10/2018 09:58:54
Cho đến nay, Đồng Nai là luôn là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thì...
Cập nhật, 19/10/2018 08:51:30
Sau 7 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, mặc dù kết quả chưa thực sự cao, song đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, để đạt...
Cập nhật, 27/08/2018 17:55:45
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg, ngày 24/08/2018 công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 25/08/2018 16:13:02
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và...
Cập nhật, 15/08/2018 10:42:17
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 10/08/2018 17:07:29
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”.