Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Quyết định số 886/QĐ-TTg, công nhận TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Cập nhật, 21/07/2019 11:31:28
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Quyết định số 886/QĐ-TTg, công nhận TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Cập nhật, 21/07/2019 11:17:46
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đồng thời giao UBND thành phố Cần Thơ có...
Cập nhật, 17/07/2019 22:44:57
Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường tại hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới, diễn ra ngày 17/7/2019.
Cập nhật, 16/07/2019 14:42:42
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cuộc họp Thường trực của các Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương...
Cập nhật, 16/07/2019 09:46:47
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 875/QĐ-TTg, ngày 12/07/2019 công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. UBND tỉnh Nam Định có...
Cập nhật, 15/07/2019 11:43:41
Như vậy, Quảng Xương trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa về đích nông thôn mới.
Cập nhật, 13/07/2019 12:01:22
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 869/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Cập nhật, 13/07/2019 11:31:12
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi tập đoàn KRC tăng cường phát triển các dự án nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm của Hàn...
Cập nhật, 05/07/2019 10:32:22
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 799/QĐ-TTg công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Cập nhật, 05/07/2019 09:47:09
UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.