Cập nhật, 25/12/2017 13:46:16
Đây là mục tiêu được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua trong kỳ họp thứ 5 vừa qua.
Cập nhật, 25/12/2017 11:52:29
Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, nói rõ là phát triển kinh tế họp tác được xác định là một nội dung hết sức quan trọng. Bởi đây là mô hình hỗ...
Cập nhật, 25/12/2017 11:07:23
Sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Tuyên Quang đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân lên 12 tiêu chí/xã.
Cập nhật, 18/12/2017 14:43:09
Tính đến hết tháng 11/2017, Phú Yên có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 18/12/2017 10:14:29
Triển khai các hoạt động thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 ngày 16-17/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hoạt động trao quà,...
Cập nhật, 18/12/2017 09:29:57
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế mới thông qua chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để các địa phương áp dụng huy động...
Cập nhật, 17/12/2017 23:16:19
Đó là TP. Tam Điệp là đơn vị cấp huyện thứ 43 của cả nước, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông...
Cập nhật, 17/12/2017 10:07:14
Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thành công này, trong năm 2018, Ninh Bình phần đấu có thêm 10...
Cập nhật, 16/12/2017 18:04:35
Ngày 16/12, tỉnh Sơn La công bố xã Gia Phù, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương có cánh đồng Mường Tấc rộng thứ 4 vùng Tây Bắc, nổi tiếng với câu ca “Nhất Thanh, nhì...
Cập nhật, 16/12/2017 17:37:10
Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thẩm định, bỏ phiếu các đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Theo kết quả thẩm định, Hà Tĩnh có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới.