Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 01/07/2020 11:25:06
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 905/QĐ-TTg, ngày 29/06/2020 công nhận huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 30/06/2020 16:23:47
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 901/QĐ-TTg, ngày 26/06/2020 công nhận TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 20/06/2020 16:56:14
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 17/06/2020 công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 17/06/2020 14:34:50
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 08/06/2020 16:17:21
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 04/05/2020 16:23:08
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 19/04/2020 16:46:57
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 517/QĐ-TTg công nhận TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 05/03/2020 17:12:18
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 338/QĐ-TTg, Quyết định số 340/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 04/03/2020 11:20:28
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 317/QĐ-TTg công nhận TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Cập nhật, 04/03/2020 11:08:49
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 317/QĐ-TTg công nhận thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.