Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa quan tâm tới đặc thù của từng...
Cập nhật, 27/08/2018 17:55:45
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg, ngày 24/08/2018 công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cập nhật, 25/08/2018 16:13:02
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước song còn hạn chế; cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và...
Cập nhật, 15/08/2018 10:42:17
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật, 10/08/2018 17:07:29
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”.
Cập nhật, 06/08/2018 17:27:32
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020 tổ chức vào sáng...
Cập nhật, 04/08/2018 11:53:01
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Thông báo số 276/TB-VPCP, ngày 03/08/2018 về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
Cập nhật, 31/07/2018 22:48:10
Hiện cả nước có hơn 5.000 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 nhóm sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn 1.000 sản phẩm đồ uống, 230 sản phẩm thảo dược, gần 600...
Cập nhật, 30/07/2018 11:11:31
Với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng sự tham gia tích cực của Nhân dân, từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đến nay, Hà Nội...
Cập nhật, 27/07/2018 22:38:54
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Ban Chỉ đạo các Chương trình...
Cập nhật, 21/07/2018 15:34:53
Đó là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm, kiểm tra khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ vào sáng nay (ngày 21/07).