Cập nhật, 15/09/2019 16:43:39
Sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Cập nhật, 11/09/2019 23:13:44
Năm 2019, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phấn đấu 2 xã Bình Định và Phú Lương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Huyện phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.
Cập nhật, 11/09/2019 09:23:56
Đến hết tháng 7/2019, toàn Vùng có 2.402/3.474 xã (69,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Cập nhật, 25/08/2019 11:10:38
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).
Cập nhật, 25/08/2019 11:04:33
Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm...
Cập nhật, 20/08/2019 09:23:45
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1036/QĐ-TTg, ngày 16/08/2019 công nhận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Cập nhật, 19/08/2019 15:57:36
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định cộng nhận huyện huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Cập nhật, 19/08/2019 15:32:16
Đây là đánh giá của Phó Thủ tưởng Vương Đình Huệ Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia...
Cập nhật, 01/08/2019 10:11:02
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 956/QĐ-TTg, ngày 31/07/2019 công nhận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Cập nhật, 01/08/2019 09:51:33
Với 9/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới.