6 tháng đầu năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, qua đó tạo đòn bẩy quan trọng góp phần hoàn thành...
Cập nhật, 29/03/2019 10:12:12
Năm 2018, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt công tác công tác quản lý nhà nước về khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng...
Cập nhật, 23/03/2019 15:26:52
Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa thu hút được 511 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký là 130.782 tỷ đồng và 44 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 13.227,4 triệu USD.
Cập nhật, 18/03/2019 09:50:48
Qua 15 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có 7 KCN với tổng diện tích 1.472ha, các doanh nghiệp trong KCN thu hút được 109 dự án đầu tư với tổng vốn...
Cập nhật, 14/03/2019 08:03:16
Đến nay Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) đã thu hút được 51 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 581,9 triệu USD và 4579 tỷ đồng. Các khu công nghiệp do Công...
Cập nhật, 20/02/2019 16:33:45
Tính đến hết ngày 31/12/2018, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thu hút được 87 dự án, trong đó có 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 605,4 triệu USD và 64 dự án đầu...
Cập nhật, 23/01/2019 10:32:54
Năm 2018, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp mới 125 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 521,62 triệu USD; cấp 385 lượt dự án điều...
Cập nhật, 21/01/2019 11:49:12
Qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay tỉnh Thái Bình có 01 khu kinh tế (KKT) và 07 khu công nghiệp (KCN) với quy mô KKT là 30.583ha và tổng diện tích đất quy hoạch KCN là 1.411,2ha; trong đó, diện...
Cập nhật, 15/01/2019 10:10:51
Đến nay, tổ hợp KCN DEEP C đã trở thành một ngôi nhà rộng 1700 ha thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải; thu hút được gần 90 dự án đầu tư đến từ các quốc gia lớn, có thương hiệu trên thế giới;...
Cập nhật, 15/01/2019 09:45:49
Năm 2018, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành và địa...
Cập nhật, 10/01/2019 13:32:30
Tính đến hết tháng 11/2018, trên địa bàn cả nước có 17 KKT ven biển với tổng diện tích khoảng 846 nghìn ha và 328 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 94 nghìn ha. Đến nay, các KCN, KKT thu...