Năm 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã kiên trì vượt khó, triển khai hiệu quả các các phong trào thi đua yêu...
Cập nhật, 04/08/2020 10:07:01
Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, chiều ngày 01/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các Khu công nghiệp (KCN) và Chế xuất Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020–2025 đã thành công tốt đẹp.
Cập nhật, 31/07/2020 16:35:55
Đến nay, DEEP C đã đầu tư thành công 05 khu công nghiệp (KCN) tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3.500ha, thu hút hơn 120 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ USD.
Cập nhật, 09/07/2020 14:37:36
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các KCN Bắc Ninh là 258,36 triệu USD; trong đó cấp mới 49 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn...
Cập nhật, 01/07/2020 15:00:50
Các dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu kinh tế (KKT) cửa khẩu quốc tế Bờ Y có tổng vốn đăng ký đầu tư là 60,545 tỷ đồng, quy mô diện tích đất xây dựng 44.774 m2;...
Cập nhật, 22/06/2020 11:56:46
Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, tỉnh Kon Tum tiếp tục có những bứt phá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội; trong đó thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế...
Cập nhật, 14/05/2020 10:19:07
Năm 2019, các KCN, KKT thành phố Hải Phòng thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng.
Cập nhật, 13/05/2020 11:11:21
Năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã cấp mới 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 587,4 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN trên địa bàn đã thu hút được 71 dự án...
Cập nhật, 07/05/2020 08:37:03
Năm 2019, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 67 dự án đầu tư và điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng.
Cập nhật, 27/04/2020 13:08:07
Năm 2019, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho toàn thể các thành viên trong đơn vị thi đua phấn đấu...
Cập nhật, 24/04/2020 15:11:55
Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động và triển khai thực hiện đã phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và...