Năm 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã kiên trì vượt khó, triển khai hiệu quả các các phong trào thi đua yêu...
Cập nhật, 18/03/2020 13:57:19
Năm 2019, với sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông, hoạt động quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn Tỉnh ngày...
Cập nhật, 16/03/2020 21:56:05
Năm 2019, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 08 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 571 tỷ đồng và 51,756 triệu USD, đạt 262% kế hoạch năm....
Cập nhật, 13/03/2020 09:41:46
Năm 2019, Khu công nghiệp (KCN) Tâm Thắng thu hút thêm được 08 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 86,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, KCN Tâm Thắng đã thu hút được 44 dự án...
Cập nhật, 24/02/2020 10:50:17
Năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức đồng lòng hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Qua đó đóng góp quan trọng trong...
Cập nhật, 24/02/2020 10:36:31
Năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban...
Cập nhật, 06/01/2020 10:37:31
Năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực của ngành và địa...
Cập nhật, 30/12/2019 14:42:13
Năm 2019 công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua không ngừng được đổi mới và nâng cao. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu...
Cập nhật, 26/12/2019 10:34:19
Tính đến tháng 11/2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) cả nước thu hút được khoảng 820 dự án đầu tư nước ngoài và 650 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn thu hút đầu tư và...
Cập nhật, 20/12/2019 15:49:06
Năm 2019 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh đã cấp mới 134 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 731,15 triệu USD. Tổng vốn đầu tư...
Cập nhật, 10/12/2019 10:03:49
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku có quy mô gần 192 ha với tổng vốn đầu tư trên 517 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Công tác...