Trong năm 2020, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 09 dự án đầu tư mới và 03 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư thu hút đạt 50,66 triệu USD.
Cập nhật, 22/03/2021 15:00:59
Tính đến nay, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thu hút được khoảng 300 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4,7 tỷ USD và trên 17.062 tỷ đồng.
Cập nhật, 16/03/2021 16:14:18
Năm 2020 KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút được 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.161 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn KKT, KCN tỉnh Thừa Thiên Huế có 150 dự án đầu tư còn hiệu...
Cập nhật, 11/03/2021 10:33:14
Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 369 KCN và 44 KKT (cửa khẩu và ven biển) được thành lập. Các KCN, KKT thu hút được khoảng gần 10.000 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và gần 9.800 dự án đầu...
Cập nhật, 06/03/2021 20:41:32
Năm 2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) Hải Phòng thu hút được 49 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư đạt 1.531,598 triệu USD và 1.800,962 tỷ đồng.
Cập nhật, 06/03/2021 20:28:19
Năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 38 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là...
Cập nhật, 01/03/2021 13:26:30
Năm 2020 Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án với số vốn đăng ký là 1.012,9 tỷ đồng và 1,5 triệu USD.
Cập nhật, 22/02/2021 11:09:47
Trong năm 2020, các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 09 dự án đầu tư mới và 03 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư thu hút đạt 50,66 triệu USD.
Cập nhật, 08/02/2021 16:20:14
Tính đến nay, khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp giai đoạn 1 đã thu hút được 83 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5.683 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100% diện tích đất...
Cập nhật, 18/01/2021 16:55:32
Năm 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã kiên trì vượt khó, triển khai...
Cập nhật, 28/12/2020 09:11:52
Tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2020; trong đó KCN Trà Kha thu hút được 23 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là...