Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI cũng như phát triển khu công nghiệp (KCN), tỉnh Nam Định được dự báo công nghiệp dệt may sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài.
Cập nhật, 14/05/2019 23:13:40
Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI cũng như phát triển khu công nghiệp (KCN), tỉnh Nam Định được dự báo công nghiệp dệt may sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư...
Cập nhật, 13/05/2019 10:37:06
Đến nay, tỉnh Cà Mau đã quy hoạch và phát triển 1 khu kinh tế (KKT) và 3 khu công nghiệp (KCN). Hiện các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh thu hút được 34 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt...
Cập nhật, 08/04/2019 09:53:28
Ngày 05/04/2019 tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) các tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp...
Cập nhật, 29/03/2019 10:12:12
Năm 2018, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt công tác công tác quản lý nhà nước về khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng...
Cập nhật, 23/03/2019 15:26:52
Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa thu hút được 511 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký là 130.782 tỷ đồng và 44 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 13.227,4 triệu USD.
Cập nhật, 18/03/2019 09:50:48
Qua 15 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có 7 KCN với tổng diện tích 1.472ha, các doanh nghiệp trong KCN thu hút được 109 dự án đầu tư với tổng vốn...
Cập nhật, 14/03/2019 08:03:16
Đến nay Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) đã thu hút được 51 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 581,9 triệu USD và 4579 tỷ đồng. Các khu công nghiệp do Công...
Cập nhật, 20/02/2019 16:33:45
Tính đến hết ngày 31/12/2018, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thu hút được 87 dự án, trong đó có 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 605,4 triệu USD và 64 dự án đầu...
Cập nhật, 23/01/2019 10:32:54
Năm 2018, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp mới 125 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các KCN trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 521,62 triệu USD; cấp 385 lượt dự án điều...
Cập nhật, 21/01/2019 11:49:12
Qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay tỉnh Thái Bình có 01 khu kinh tế (KKT) và 07 khu công nghiệp (KCN) với quy mô KKT là 30.583ha và tổng diện tích đất quy hoạch KCN là 1.411,2ha; trong đó, diện...