Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã được đưa ra trưng cầu ý kiến người dân. Là một người dân đang làm doanh nghiệp tư nhân nhỏ, tôi xin có một số ý kiến tham gia về Dự thảo này.
Cập nhật, 02/11/2020 09:00:36
Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã được đưa ra trưng cầu ý kiến người dân. Là một người dân đang làm doanh nghiệp tư nhân nhỏ, tôi xin có một số ý kiến tham gia...
Cập nhật, 30/10/2020 09:37:46
Sau 3 ngày làm việc (27-29/10) khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII,...
Cập nhật, 29/10/2020 17:52:21
Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, toàn bộ 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ và các...
Cập nhật, 21/10/2020 16:43:47
Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân. Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.
Cập nhật, 18/10/2020 12:11:40
Đại hội diễn ra từ 14-18/10. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh với tỷ lệ tuyệt đối,...
Cập nhật, 16/10/2020 10:33:35
Cùng với cả nước, TP. Hồ Chí Minh cần sớm có lời giải cho bài toán tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt để các nguồn lực rất lớn từ đất đai, từ xã hội, trong dân, từ các thành phần...
Cập nhật, 14/10/2020 10:22:16
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ...
Cập nhật, 09/10/2020 22:04:27
Cụ thể, đã giới thiệu 119 đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử; 107 đồng chí lần đầu tham gia Uỷ viên chính thức và 44 đồng chí tham gia Uỷ viên dự...
Cập nhật, 29/09/2020 08:12:01
Căn cứ vào ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự Đại hội...
Cập nhật, 08/09/2020 15:45:39
Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 7-8/9/2020 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ với 26 đồng chí Ủy viên Ban Chấp...