Một hệ thống AI có thể tham gia các cuộc thi tranh luận với con người. Thành quả của Viện Nghiên cứu IBM Research cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến xa đến mức nào.
Cập nhật, 27/01/2021 10:08:58
Nghiên cứu thị trường nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng và hành vi mua sắm của họ sẽ giúp doanh nghiệp có phương pháp tiếp cận, phục vụ đối tượng mua hàng để mang lại hiệu quả cao nhất.
Cập nhật, 26/01/2021 15:57:26
Sự thay đổi của cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia nếu hợp lý sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và ngược lại.
Cập nhật, 26/01/2021 00:00:00
Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
Cập nhật, 25/01/2021 16:52:03
Cho vay ủy thác thông qua tổ chức chính trị - xã hội đến đối tượng vay vốn sẽ khắc phục hiện tượng bất cân xứng thông tin và tăng cường tín dụng cho sản xuất.
Cập nhật, 25/01/2021 15:25:36
Phương pháp CODA với minh họa thông qua các dạng biểu đồ, kết hợp mô hình hồi quy dựa trên dữ liệu đa hợp và tuyến tính theo phương pháp OLS cho ra kết quả chính xác khi xem xét nhiều yếu tố...
Cập nhật, 25/01/2021 15:08:23
Giá trị cảm nhận là kết quả so sánh giữa hai thành phần “nhận được” và “bỏ ra” từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến hành vi mua sắm của khách hàng.
Cập nhật, 25/01/2021 13:59:28
Chiến lược quảng cáo gây ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng, ở một góc độ nhất định thì quảng cáo tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng
Cập nhật, 25/01/2021 13:43:31
Thương hiệu là một tài sản quan trọng, có tác động rất lớn đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng, nhân viên, nhà đầu tư; góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp cũng như giá...
Cập nhật, 25/01/2021 10:51:12
Phân bổ rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng để quản lý rủi ro trong các dự án đầu tư theo hình thức PPP ở lĩnh vực kết cấu hạ tầng.
Cập nhật, 25/01/2021 10:26:52
Các cơ chế chính sách hỗ trợ vốn vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận qua hệ thống ngân hành thương mại có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hoạt...