Một trong những người viết sử ngành mà tôi kính trọng nhất là GS. Đặng Phong, người viết sử ngành kinh tế. Tiếp nối GS. Đặng Phong, lớp hậu sinh xuất hiện nhiều học giả trẻ tuổi, nhưng người tiêu biểu tôi muốn giới thiệu là...
Cập nhật, 01/02/2021 17:31:06
Cấu trúc vốn của công ty được hình thành từ mối quan hệ về tỷ trọng của từng loại vốn dài hạn trong tổng số nguồn vốn của công ty; quy mô và tốc độ tăng trưởng là hai nhân tố có ảnh...
Cập nhật, 01/02/2021 16:56:47
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên và môi trường, sự phát triển du lịch và sự phát triển bền vững chung của xã hội có sự...
Cập nhật, 01/02/2021 16:24:36
Đa dạng hoá nguồn thu trong nông hộ là việc phân bổ các nguồn lực giữa các hoạt động tạo thu nhập, bao gồm nông nghiệp và phi nông nghiệp, đó là chiến lược sinh kế hiệu quả mà các hộ gia...
Cập nhật, 01/02/2021 14:56:37
Việc làm đang ngày càng trở nên khó tìm đối với người lao động, bởi nhu cầu tuyển dụng lao động bị thu hẹp và thêm vào đó là yêu cầu cao hơn về chất lượng, do đó định hướng việc làm...
Cập nhật, 01/02/2021 14:18:02
Xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại là bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, bởi nợ xấu làm tắc nghẽn dòng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam.
Cập nhật, 01/02/2021 11:37:41
Nghiên cứu lý thuyết về hệ hoạch định nguồn lực tổ chức trên điện toán đám mây mang ý nghĩa thực tiễn cao, khi mà đó là một lựa chọn đầy hứa hẹn cho mọi doanh nghiệp vì chi phí đầu...
Cập nhật, 27/01/2021 18:35:31
Chiến lược gắn kết để giữ chân khách hàng cho phép doanh nghiệp bán lẻ vừa cung cấp và thu thập nhiều giá trị hơn từ khách hàng hiện tại của mình.
Cập nhật, 27/01/2021 15:36:24
Mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing - ABC), có phương pháp kế toán chi phí hiện đại, giúp các nhà quản trị nhìn rõ hơn mối quan hệ giữa thời gian, chất lượng, công...
Cập nhật, 27/01/2021 14:45:05
Chính sách quản lý vốn lưu động có tác động lên tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp, kiểm soát làm giảm chu kỳ luân chuyển tiền, kỳ thu tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho sẽ tăng...
Cập nhật, 27/01/2021 10:08:58
Nghiên cứu thị trường nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng và hành vi mua sắm của họ sẽ giúp doanh nghiệp có phương pháp tiếp cận, phục vụ đối tượng mua hàng để mang lại hiệu quả cao nhất.