Một trong những người viết sử ngành mà tôi kính trọng nhất là GS. Đặng Phong, người viết sử ngành kinh tế. Tiếp nối GS. Đặng Phong, lớp hậu sinh xuất hiện nhiều học giả trẻ tuổi, nhưng người tiêu biểu tôi muốn giới thiệu là...
Cập nhật, 03/02/2021 14:47:11
Một trong những người viết sử ngành mà tôi kính trọng nhất là GS. Đặng Phong, người viết sử ngành kinh tế. Tiếp nối GS. Đặng Phong, lớp hậu sinh xuất hiện nhiều học giả trẻ tuổi, nhưng...
Cập nhật, 01/02/2021 13:37:45
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của mỗi một quốc gia, đối với Việt Nam trào lưu doanh nghiệp khởi nghiệp đã tạo thêm nhiều việc làm mới,...
Cập nhật, 01/02/2021 12:17:31
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EU (EVFTA) được coi là một trong những hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã mở ra những lợi thế cho hàng nông sản Việt Nam...
Cập nhật, 01/02/2021 11:25:34
Quản lý nhà nước hướng vào tăng khả năng kết nối giữa hàng hải với dịch vụ hậu cần logistics sẽ giúp kinh tế biển của Việt Nam vươn tầm trở thành một ngành then chốt của nền kinh tế...
Cập nhật, 31/01/2021 14:07:33
The Nature - Tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới với trên 150 tuổi - mới đây đã xuất bản bài viết về 10 nhân vật định hình nền khoa học thế giới năm 2020. 7 trong 10 nhân vật được The Nature...
Cập nhật, 26/01/2021 15:57:26
Sự thay đổi của cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia nếu hợp lý sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và ngược lại.
Cập nhật, 26/01/2021 00:00:00
Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
Cập nhật, 24/12/2020 15:39:09
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại khu vực ASEAN, mà còn đang được kỳ vọng tạo ra luồng sinh khí mới cho sự phục...
Cập nhật, 25/11/2020 16:30:16
Hình thái doanh nghiệp được coi là phát kiến vĩ đại của loài người, nhằm xây dựng năng lực sản xuất vượt trội, sức sáng tạo, sự phân chia tài sản, giải quyết việc làm và đáp ứng nhu...
Cập nhật, 04/09/2020 15:30:00
Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế để chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng là đòi hỏi của thực tiễn phát triển nền kinh tế Việt Nam.