Gần 40% trong số 350 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trả lời một cuộc thăm dò của Tạp chí The Nature cho biết, họ có hợp tác với các nghệ sĩ và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.
Cập nhật, 02/03/2021 09:39:48
Gần 40% trong số 350 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trả lời một cuộc thăm dò của Tạp chí The Nature cho biết, họ có hợp tác với các nghệ sĩ và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.
Cập nhật, 25/02/2021 15:10:02
Nghiên cứu “Các trường đại học và cơ sở nghiên cứu kinh tế tiên phong tại Việt Nam” từ bộ dữ liệu SSHPA phân tích 178 cơ quan và 1.444 bài báo trong ngành kinh tế giai đoạn 2008-2019 chỉ ra các...
Cập nhật, 03/02/2021 14:47:11
Một trong những người viết sử ngành mà tôi kính trọng nhất là GS. Đặng Phong, người viết sử ngành kinh tế. Tiếp nối GS. Đặng Phong, lớp hậu sinh xuất hiện nhiều học giả trẻ tuổi, nhưng...
Cập nhật, 01/02/2021 17:31:06
Cấu trúc vốn của công ty được hình thành từ mối quan hệ về tỷ trọng của từng loại vốn dài hạn trong tổng số nguồn vốn của công ty; quy mô và tốc độ tăng trưởng là hai nhân tố có ảnh...
Cập nhật, 01/02/2021 16:56:47
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên và môi trường, sự phát triển du lịch và sự phát triển bền vững chung của xã hội có sự...
Cập nhật, 01/02/2021 16:24:36
Đa dạng hoá nguồn thu trong nông hộ là việc phân bổ các nguồn lực giữa các hoạt động tạo thu nhập, bao gồm nông nghiệp và phi nông nghiệp, đó là chiến lược sinh kế hiệu quả mà các hộ gia...
Cập nhật, 01/02/2021 14:56:37
Việc làm đang ngày càng trở nên khó tìm đối với người lao động, bởi nhu cầu tuyển dụng lao động bị thu hẹp và thêm vào đó là yêu cầu cao hơn về chất lượng, do đó định hướng việc làm...
Cập nhật, 01/02/2021 14:18:02
Xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại là bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, bởi nợ xấu làm tắc nghẽn dòng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam.
Cập nhật, 01/02/2021 13:37:45
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của mỗi một quốc gia, đối với Việt Nam trào lưu doanh nghiệp khởi nghiệp đã tạo thêm nhiều việc làm mới,...
Cập nhật, 01/02/2021 12:17:31
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EU (EVFTA) được coi là một trong những hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã mở ra những lợi thế cho hàng nông sản Việt Nam...