Sự kết hợp giữa phương pháp DEA và SFA trong đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP cho ra những tham số đáng tin cậy hơn.
Cập nhật, 22/01/2021 10:56:38
Sự kết hợp giữa phương pháp DEA và SFA trong đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP cho ra những tham số đáng tin cậy hơn.
Cập nhật, 22/01/2021 10:21:31
Sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng các dịch vụ ngân hành giúp người dân thuận tiện trong giao thương, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế
Cập nhật, 21/01/2021 17:30:23
Ứng dụng mạng nơ-ron dựa trên thuật toán backpropagation được dùng trong ANNs (mô hình kinh tế lượng dựa trên cấu trúc mạng nơ-ron tự nhiên) để dự báo giá cổ phiếu từ các dữ liệu quá khứ...
Cập nhật, 20/01/2021 12:08:17
Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là một loại hàng hóa, nó được mua, được bán, có giá cả, giá trị và giá trị sử dụng.
Cập nhật, 09/11/2020 14:54:23
Tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán là yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng hay giảm của cổ phiếu; khi đám đông đua nhau mua một mã cổ phiếu thì mã cổ phiếu sẽ tăng và...
Cập nhật, 08/11/2020 17:35:22
Sự hiện diện của FDI có ảnh hưởng lan tỏa đối với TFP của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Cập nhật, 08/11/2020 17:06:09
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt...
Cập nhật, 06/11/2020 10:39:50
Tìm hiểu hành vi lựa chọn nơi mua sắm sẽ giúp cho các nhà quản trị kinh doanh thiết lập được kênh phân phối tối ưu.
Cập nhật, 06/11/2020 09:35:27
Đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam là việc xem xét khả năng của việc: thu hút vốn FDI; vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia thị trường...
Cập nhật, 03/11/2020 13:46:46
Kiểm toán báo cáo tài chính cho biết độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập. Hoạt động kiểm toán thường phải đối mặt...