Chính phủ tiếp tục huy động được vốn với lãi suất từ 1% (kỳ hạn 5 năm) đến 3% (kỳ hạn 30 năm) thông qua đấu thầu trái phiếu trên TTCK. Nếu hoạt động đầu tư trở lại nền kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ và Chính phủ hoàn...
Cập nhật, 07/04/2021 16:26:42
Chính phủ tiếp tục huy động được vốn với lãi suất từ 1% (kỳ hạn 5 năm) đến 3% (kỳ hạn 30 năm) thông qua đấu thầu trái phiếu trên TTCK. Nếu hoạt động đầu tư trở lại nền kinh tế...
Cập nhật, 30/03/2021 16:53:45
Ý kiến đa chiều của nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp… tại Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới”, do Tạp chí Kinh tế và Dự báo,...
Cập nhật, 30/03/2021 10:57:42
Tại Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới”, ngày 30/3/2021, do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,...
Cập nhật, 30/03/2021 09:14:49
“Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới, là Diễn đàn tạo nên sự kết nối giữa cơ quan xây dựng chính sách với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp để cùng nhau chia...
Cập nhật, 29/03/2021 16:34:54
Sáng 30/3/2021, Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” chính thức được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Diễn đàn do...
Cập nhật, 27/03/2021 15:17:49
Đó là chủ đề chính của Diễn đàn do Tạp chí Kinh tế và Dự báo cùng đối tác tổ chức sáng 30/3/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 35, Hùng Vương, Hà Nội.