Ngày 15/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
Cập nhật, 11/06/2013 00:39:19
Từ năm 1997 cho đến nay, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nhiều lần được bổ sung, sửa đổi, để đáp ứng những yêu cầu mới về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với Dự thảo Luật sửa...
Cập nhật, 17/05/2013 21:37:30
Nói “cấp cứu” bởi lẽ, nhiều quy định trong Nghị định này chỉ mang tính hình thức, thậm chí gần như không thực hiện được.
Cập nhật, 15/05/2013 21:40:56
Trong số các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam hiện nay, chỉ có 5-6% sử dụng công nghệ tiên tiến, 80% sử dụng công nghệ trung bình còn lại là lạc hậu.
Cập nhật, 15/05/2013 16:23:49
Sau 10 năm đi vào hoạt động, Luật Kế toán hiện nay đã có nhiều điểm không còn phù hợp, cần có sự đổi mới.
Cập nhật, 24/04/2013 16:52:34
Chính phủ quy định có 5 đối tượng được thuê nhà ở công vụ và 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013.
Cập nhật, 23/04/2013 22:40:41
Vướng từ khái niệm đến khâu thực thi, công tác quy hoạch hiện nay còn rất nhiều tồn tại cần giải quyết. Chính vì vậy, việc thiết kế một dự án Luật Quy hoạch đáp ứng được yêu cầu...
Cập nhật, 15/04/2013 23:22:56
Xây dựng pháp luật đất đai là việc cần phải làm rất thận trọng, khi tham nhũng trong quản lý đất đai và khiếu kiện của dân về đất đai vẫn đang ở mức rất "nóng"... Hơn nữa, việc quyết...
Cập nhật, 11/04/2013 23:15:17
Tại Hội thảo khoa học "Góp ý hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp” được tổ chức hôm nay (11/4), đa số các nhà khoa học đều khẳng định sự cần thiết phải giảm thuế suất...
Cập nhật, 14/03/2013 17:01:28
Ngân hàng Nhà nước dự kiến dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 5 ngân hàng để cho các đối tượng cho vay để thuê, mua nhà ở xã hội.
Cập nhật, 29/01/2013 17:07:11
Trước ngày 10/5/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.