Đó là một trong 3 hành vi bị cấm trong Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam mới được...
Cập nhật, 25/05/2015 21:58:09
Sáng 25/05/2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi).
Cập nhật, 25/05/2015 17:48:31
Cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai; Kiểm tra thông tin phản ánh về kinh phí bảo trì chung cư Keangnam; Mở rộng thị trường xuất khẩu quả vải tươi; Khẩn trương ban hành văn bản về...
Cập nhật, 23/05/2015 17:18:54
Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống cho người nông dân, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn chưa bền vững, nông dân vẫn nghèo. Vì sao lại như vậy?
Cập nhật, 23/05/2015 07:36:47
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Cập nhật, 22/05/2015 21:09:37
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh; Thủ tướng chỉ thị phát triển trường, lớp mầm non tại các KCN; Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Tăng cường đầu...
Cập nhật, 21/05/2015 18:59:02
Phụ cấp ưu đãi với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Thủ tướng chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo; Tháo gỡ khó khăn xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản;...
Cập nhật, 20/05/2015 20:56:23
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.
Cập nhật, 18/05/2015 20:40:58
Sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển; Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 thứ trưởng; Thay Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Nâng cấp Quốc lộ Nam sông Hậu; Lựa chọn nhà thầu tư...
Cập nhật, 18/05/2015 17:51:17
Đó là một trong những nội dung của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 15/05/2015 23:00:32
Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh; Thu phí tự động không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh; Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày...