Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2601/VPCP-KGVX nhằm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nội dung về cách ly toàn xã hội.
Cập nhật, 25/03/2015 17:42:37
Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông ở địa phương; Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với I-ran; Phát triển hệ thống y tế tư nhân, giảm quá tải; Phối hợp bảo vệ quyền,...
Cập nhật, 24/03/2015 18:06:56
Quy định việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Tính đúng, đủ chi phí đầu tư xây dựng; Quy chế hoạt động của BCĐ biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam; Tiến tới...
Cập nhật, 24/03/2015 09:15:44
Bộ Tài chính vừa ban hành 02 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế, Hải quan. Theo đó, sẽ bãi bỏ 01 TTHC, đơn giản 07 TTHC trong lĩnh...
Cập nhật, 23/03/2015 18:11:59
Lập Đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing; Đổi mới toàn diện Trường ĐH Hà Nội là những chỉ...
Cập nhật, 20/03/2015 13:50:27
Luật An toàn thực phẩm năm 2010, có hiệu lực từ tháng 7/2011, cho đến nay hệ thống thể chế và chính sách về an toàn thực phẩm đã và đang hình thành, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.
Cập nhật, 18/03/2015 22:14:39
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương về hướng dẫn tổ chức ôn thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2015, nhằm chuẩn bị tốt cho học...
Cập nhật, 18/03/2015 21:46:11
Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động; Tạo bước đột phá trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; Thành lập BCĐ trung ương về phòng, chống thiên tai; Đổi mới cơ chế hoạt động...
Cập nhật, 17/03/2015 18:49:00
Hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện Đề án tri thức trẻ; Tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách y tế tại trường mầm non, phổ thông ; Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN; Nhật Bản hỗ trợ rà phá...
Cập nhật, 16/03/2015 20:45:21
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện mục tiêu nay và đến năm 2020 ít nhất 80% người dân tham gia BHYT.
Cập nhật, 16/03/2015 18:39:23
Đảm bảo an ninh trật tự cho Đại Hội đồng IPU-132; Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân; Kiểm tra thông tin việc hỗ trợ gà sai đối tượng là những chỉ đạo, điều hành...