Cập nhật, 24/10/2014 06:13:01
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy...
Cập nhật, 24/10/2014 05:58:57
Tại thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất xử lsy nghiêm các hành vi vi phạm về chi...
Cập nhật, 23/10/2014 11:12:25
Mặc dù đánh giá cao những nỗ lực của ngành hải quan trong việc tạo thuận lợi cho thương mại, tuy nhiên, một số ý kiến doanh nghiệp lại cho rằng, nhiều quy định trong thông tư còn khó hiểu,...
Cập nhật, 22/10/2014 10:41:01
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2014/TT-BTC để thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC về Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.
Cập nhật, 17/10/2014 10:23:43
Theo thời gian, khung khổ pháp lý về ĐKKD đã và đang ngày một được hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn.
Cập nhật, 12/10/2014 16:16:24
Đó là mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2015 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về cải cách thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp bảo hiểm xã hội.
Cập nhật, 06/10/2014 17:37:27
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một loạt chính sách quan trọng, như: Quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước; Hợp tác quản lý nước với Hungary; Việt...
Cập nhật, 04/10/2014 21:56:41
Đó là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014.
Cập nhật, 01/10/2014 09:55:55
Tại Chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Thủ tướng nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm về tình trạng buôn...
Cập nhật, 29/09/2014 11:42:46
Cụ thể, tổ chức, cá nhân đã góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của một doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, thì không được góp vốn thành lập hoặc mua, nắm giữ cổ phiếu hoặc...