Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
Cập nhật, 03/11/2014 18:01:21
Bộ Tài chính vừa ra quy định tăng phí sử dụng đường bộ đối với xe máy từ ngày hôm nay (3/11). Theo đó, mức phí người tham gia giao thông bằng xe máy có dung tích xi lanh 100 cm3 phải nộp sẽ tăng...
Cập nhật, 31/10/2014 13:26:03
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các giảng viên nghiên...
Cập nhật, 28/10/2014 07:56:06
Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự...
Cập nhật, 25/10/2014 11:20:23
Quy định thành lập tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; Phạt nặng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng;Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ...
Cập nhật, 24/10/2014 07:00:08
Quy định mới về đăng ký xác định quốc tịch, Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cơ sở giáo dục đại học công lập, Công nhận TP. Vĩnh Yên là đô thị loại II… là những chính sách,...
Cập nhật, 24/10/2014 06:13:01
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy...
Cập nhật, 24/10/2014 05:58:57
Tại thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất xử lsy nghiêm các hành vi vi phạm về chi...
Cập nhật, 23/10/2014 11:12:25
Mặc dù đánh giá cao những nỗ lực của ngành hải quan trong việc tạo thuận lợi cho thương mại, tuy nhiên, một số ý kiến doanh nghiệp lại cho rằng, nhiều quy định trong thông tư còn khó hiểu,...
Cập nhật, 22/10/2014 10:41:01
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2014/TT-BTC để thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC về Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.
Cập nhật, 17/10/2014 10:23:43
Theo thời gian, khung khổ pháp lý về ĐKKD đã và đang ngày một được hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn.