Cập nhật, 25/12/2019 09:39:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Cập nhật, 24/12/2019 23:52:01
Việc xây dựng thể chế phải được quan tâm hơn nữa, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trong kinh doanh và đời sống.
Cập nhật, 23/12/2019 09:29:59
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Theo đó, mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 162 triệu đồng/m2.
Cập nhật, 05/12/2019 10:45:12
Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c...
Cập nhật, 02/12/2019 22:15:33
Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12, trình Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 125. Tại Nghị định mới, bổ sung quy định thuế xuất 0% đối với nguyên liệu, vật tư để sản...
Cập nhật, 30/11/2019 08:42:06
Dự thảo Nghị quyết 01 thường được ban hành ngay đầu năm, là “kim chỉ nam” cho hoạt động cả năm, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành.
Cập nhật, 28/11/2019 22:45:38
Ngày 26/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ...
Cập nhật, 28/11/2019 22:28:21
Tại Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) ngày 28/11/2019, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho hay, Luật Doanh nghiệp 2014 sau 4 năm đi vào...
Cập nhật, 28/11/2019 22:17:08
Đây là một trong 4 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Cập nhật, 25/11/2019 16:47:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.