Cho đến nay, nhiều bộ, ngành và phần lớn các địa phương vẫn chưa thể triển khai hoạt động lập quy hoạch do Nhiệm vụ lập quy hoạch chưa được phê duyệt hoặc chưa được thẩm định. Sự chậm trễ này có nguyên nhân là nhận thức...
Cập nhật, 26/11/2014 11:11:00
Với 425 đại biểu đồng ý, chiếm 85,51% sáng nay, ngày 25/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Cập nhật, 26/11/2014 09:10:36
Sáng nay (26/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Luật bao gồm 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh...
Cập nhật, 25/11/2014 22:00:00
Cử thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Ưu tiên đầu tư phát triển một số công nghệ cao; Ứng vốn xây dựng cầu treo dân sinh; Khẩn trương rà soát, bố trí vốn sửa chữa hồ chứa...
Cập nhật, 25/11/2014 11:13:19
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2014/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 7/2013/TT-BXD và Thông tư số 18/2013/TT-BXD. Theo đó, Thông tư đã bổ sung thêm một số đối...
Cập nhật, 22/11/2014 10:28:42
Tăng mức phạt xe quá tải; Mức đóng, hỗ trợ bảo hiểm y tế; Quy chế bảo vệ cảng biển, luồng hàng hải;Chuyển giao Cảng Nha Trang về tỉnh Khánh Hòa quản lý; Kiểm tra việc giao đất sản xuất...
Cập nhật, 22/11/2014 10:19:47
Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 vừa thông qua Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi. Theo đó, Luật có những điểm mới trong cách tính lương hưu, mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã...
Cập nhật, 20/11/2014 19:00:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu.
Cập nhật, 20/11/2014 09:20:09
Thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại sẽ được nâng lên từ mức 10 năm lên 15 năm.
Cập nhật, 18/11/2014 20:00:17
Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện; Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Ứng vốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo Quốc lộ1A, đường Hồ...
Cập nhật, 17/11/2014 22:00:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, từ ngày 29/12/2014, giá đất tối đa tại...