Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2601/VPCP-KGVX nhằm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nội dung về cách ly toàn xã hội.
Cập nhật, 16/07/2019 08:10:58
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quy hoạch phải không cứng nhắc, thay vào đó phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương. Đối với quy hoạch các tỉnh cũng vậy, nếu đưa...
Cập nhật, 15/07/2019 23:49:06
Đây là một trong những mục tiêu chung của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/07/2019 của...
Cập nhật, 15/07/2019 09:39:11
Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ...
Cập nhật, 15/07/2019 09:14:33
Nhiều bộ, ngành địa phương đã vào cuộc triển khai Luật Quy hoạch, tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, đòi hỏi những hướng dẫn chi tiết hơn.
Cập nhật, 13/07/2019 12:27:01
Đó là con số được công bố trong báo cáo của Bộ Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, chiều ngày 12/7/2019.
Cập nhật, 03/07/2019 14:35:15
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Cập nhật, 03/07/2019 11:55:25
Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ các nước châu Âu đang mở ra cơ hội giảm giá các loại xe hạng sang tại Việt Nam.
Cập nhật, 03/07/2019 11:54:11
Mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng.
Cập nhật, 01/07/2019 10:56:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP, ngày 27/06/2019 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/04/2013...
Cập nhật, 30/06/2019 16:52:05
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, IPA giúp Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế, hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư EU kinh doanh tại Việt Nam.