Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cập nhật, 14/08/2019 22:55:42
Do trong quá trình triển khai còn có cách hiểu khác nhau, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm tháo gỡ khó khăn trong việc...
Cập nhật, 14/08/2019 10:39:23
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Cập nhật, 13/08/2019 21:17:20
Đó là một nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019.
Cập nhật, 12/08/2019 18:12:29
Từ ngày 20/08/2019, giá dịch vụ ngày giường bệnh BHYT tăng lên mức tối đa là 782.000 đồng/ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt. Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường...
Cập nhật, 07/08/2019 09:13:58
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia.
Cập nhật, 06/08/2019 07:57:33
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, ngày 5/8.
Cập nhật, 31/07/2019 11:44:38
Từ ngày 01/08/2019, cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp xã hội tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng.
Cập nhật, 25/07/2019 22:56:08
Đó là một trong những mục tiêu của dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến trên Cồng thông tin điện...
Cập nhật, 21/07/2019 11:08:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành...
Cập nhật, 18/07/2019 09:23:35
Đó là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.