Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Khối phân tích Công ty...
Cập nhật, 21/03/2020 20:58:29
Cũng từ thời điểm này, tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.
Cập nhật, 20/03/2020 15:23:48
Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc cập nhật thông tin khi lao động trở về nước trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cập nhật, 15/03/2020 15:48:23
Các văn bản trái luật này các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương ban hành đã được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong các năm 2017, 2018 và 2019.
Cập nhật, 13/03/2020 10:05:43
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng...
Cập nhật, 13/03/2020 09:23:32
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông...
Cập nhật, 06/03/2020 16:43:37
Nghị định số 19 của Chính phủ mới ban hành quy định quá trình xử lý vi phạm hành chính, công chức, viên chức bị buộc thôi việc nếu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ của người vi phạm.
Cập nhật, 05/03/2020 17:39:52
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể là, sẽ kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2025.
Cập nhật, 03/03/2020 15:53:56
Từ ngày 15/4/2020, nhiều quy định trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) sẽ có hiệu lực.
Cập nhật, 03/03/2020 10:32:33
Tỉnh Cà Mau được bổ sung vào danh sách địa phương được thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài.
Cập nhật, 03/03/2020 10:25:06
Theo văn bản Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 43 (từ ngày 10-13/3/2020),...