Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.
Cập nhật, 22/11/2016 08:23:24
Ngày 21/11, thảo luận tại Hội trường đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Quy hoạch, đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng, cần khắc phục triệt để lợi ích nhóm trong quy hoạch bằng việc xác...
Cập nhật, 16/11/2016 00:18:15
Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát đăng ký giá sữa; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN giai đoạn 2016-2020; Quy định việc thanh toán và hỗ trợ thuốc kháng virus HIV; Điều chỉnh dự án Phát...
Cập nhật, 14/11/2016 23:25:28
Đó là một trong những nội dung được nêu bật tại văn bản số 368/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự...
Cập nhật, 13/11/2016 00:31:53
Theo Nghị định 150/2016/NĐ-CP, ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ vừa được Chính phủ ban hành, Văn phòng Chính phủ có 21 đơn vị.
Cập nhật, 09/11/2016 23:37:15
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ đề xuất bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh...
Cập nhật, 09/11/2016 00:42:39
Theo Quyết định về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì huyện nghèo được đánh giá trên 5 tiêu chí.
Cập nhật, 08/11/2016 10:05:59
Dự thảo luật cũng chưa đưa ra được những chính sách đặc thù, mang tính đột phá để đảm bảo cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chưa thể chế hóa sự tham gia của các...
Cập nhật, 05/11/2016 00:04:12
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016 đã nêu bật nhiều nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian tới.
Cập nhật, 04/11/2016 16:07:59
Dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước gồm 7 chương, 80 điều nhằm hướng dẫn về thành lập, tổ chức lại, quản trị doanh nghiệp nhà nước...
Cập nhật, 04/11/2016 00:26:39
Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách Nhà nước bằng tiền tối...