Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Tại đó nhấn mạnh, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Cập nhật, 22/10/2016 10:26:05
Sửa đổi, bổ sung ở mức tối đa những quy định của BLHS năm 2015 có lỗi kỹ thuật đã được phát hiện và những nội dung rõ ràng là chưa hợp lý, hoặc có thể khó áp dụng trên thực tế.
Cập nhật, 20/10/2016 11:26:25
Rất nhiều câu hỏi về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: sự tương thích giữa Luật với các luật khác; những quy định trong Luật này có vi phạm điều ước quốc tế không?; Nguồn lực...
Cập nhật, 20/10/2016 01:04:56
Theo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vừa được Chính phủ ban hành, thì vốn đầu tư thành lập trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ...
Cập nhật, 18/10/2016 23:57:35
Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 4, sáng 18/10, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...
Cập nhật, 17/10/2016 22:45:16
Sau một lần sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia mới về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.
Cập nhật, 17/10/2016 16:21:25
Sự tụt hậu, kém hiệu quả trong phát triển kinh tế- xã hội có một phần trong công tác quy hoạch lạc hậu, manh mún, chồng chéo, không thống nhất và thiếu tầm nhìn. Những tồn tại này và yêu...
Cập nhật, 13/10/2016 08:45:01
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày...
Cập nhật, 12/10/2016 23:14:20
Đây là một nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp...
Cập nhật, 12/10/2016 20:35:21
Phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu...
Cập nhật, 07/10/2016 08:39:57
Đó là yêu cầu chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra vào ngày 06/10/2016.