Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 nêu rõ: để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà vững chắc cho năm 2019, Chính phủ yêu cầu các...
Cập nhật, 24/01/2018 10:12:26
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 78/QĐ-TTg, ngày 16/01/2018 về Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo...
Cập nhật, 20/01/2018 00:48:33
Theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vừa được ban hành, thì Ban này sẽ họp 6 tháng 1 lần.
Cập nhật, 20/01/2018 00:17:48
Theo Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam mới được Chính phủ ban hành, thì có 5 nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan này.
Cập nhật, 19/01/2018 20:04:48
Theo Quyết định 56/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ có 1 trưởng ban và 3 phó trưởng ban.
Cập nhật, 19/01/2018 10:17:08
Nội dung quan trọng này được nêu tại Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến...
Cập nhật, 19/01/2018 10:01:53
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 82/CĐ-TTg, ngày 18/01/2018 về việc bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp...
Cập nhật, 16/01/2018 15:44:59
Đây là đề xuất quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt của Bộ Giao thông Vận tại tại dự thảo Nghị định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.
Cập nhật, 13/01/2018 05:59:38
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.
Cập nhật, 13/01/2018 05:31:58
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.
Cập nhật, 12/01/2018 14:36:49
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương nhằm tạo điều kiện tối đa cho xuất – nhập khẩu