Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.
Cập nhật, 28/09/2016 23:14:08
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hà Nội; Chấn chỉnh quản lý chất lượng phân bón; Xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Cty mẹ - TCTy Phát điện 3; Cân đối nguồn lực để...
Cập nhật, 27/09/2016 21:26:39
Nhiều doanh nghiệp phó mặc vấn đề xây dựng pháp luật cho Nhà nước, hoặc nếu được hỏi ý kiến thì chỉ góp ý cho có, nên phổ biến tình trạng hiện nay là doanh nghiệp không biết đến nhiều...
Cập nhật, 26/09/2016 23:13:04
Theo phân công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 2 dự án luật được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư là: Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quy hoạch sẽ trình tại Kỳ họp thứ...
Cập nhật, 23/09/2016 23:58:54
Cụ thể, trong Chương trình năm 2016, sẽ có 5 luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết được bổ sung và trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 sẽ có 13 văn bản pháp luật được xây dựng và...
Cập nhật, 22/09/2016 23:35:56
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Bộ tiêu chí, Tờ trình, Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 15/10/2016.
Cập nhật, 21/09/2016 23:31:20
Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, ngày 21/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu sửa ngay các thông tư, quy định về kiểm tra...
Cập nhật, 20/09/2016 17:22:40
Sau một năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (năm 2014), số doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến đã phần nào cho thấy những điểm mới của hai luật trên đã có tác động bước...
Cập nhật, 16/09/2016 23:19:59
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích...
Cập nhật, 16/09/2016 21:30:04
Cụ thể, khoá trước, khi đưa ra Chính phủ thì có 24/26 thành viên đồng thuận. Còn nhiệm kỳ này, thì chỉ có một quan điểm không đồng thuận.
Cập nhật, 16/09/2016 14:03:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 129/2016/NĐ-CP, ngày 01/09/2016 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018.