Sau hơn 3 năm thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho thấy, vẫn còn những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ và tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của các luật này để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà...
Cập nhật, 09/02/2018 20:13:52
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện...
Cập nhật, 09/02/2018 19:34:23
Nghị quyết cũng nêu rõ: Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ...
Cập nhật, 07/02/2018 09:58:13
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý cho Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.
Cập nhật, 05/02/2018 10:03:32
Đây là góp ý của cử chi tỉnh Gia Lai gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV về vấn đề nhà ở cho các đối tượng trong hệ thống chính trị hiện nay.
Cập nhật, 04/02/2018 21:15:23
Ưu đãi dành cho khu công nghệ cao Đà Nẵng; Chính sách đối với giáo viên mầm non; Vi phạm lĩnh vực hàng hải có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Quy định bảo vệ công trình hàng hải; Quy định...
Cập nhật, 03/02/2018 22:01:30
Các điều kiện này được nêu rõ tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 01/02/2018 10:07:35
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi.
Cập nhật, 01/02/2018 00:04:43
Chính phủ và chính quyền nhiều địa phương đã có các văn bản chỉ đạo và các biện pháp để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nghiêm cấm việc “phạt cho tồn tại”, nên tình trạng này đã...
Cập nhật, 30/01/2018 09:48:50
Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm dịch; công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới cần được phối hợp chặt chẽ hơn nữa... là những vấn...
Cập nhật, 25/01/2018 10:35:56
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, ngày 15/01/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.