Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Cập nhật, 12/08/2019 18:12:29
Từ ngày 20/08/2019, giá dịch vụ ngày giường bệnh BHYT tăng lên mức tối đa là 782.000 đồng/ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt. Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường...
Cập nhật, 07/08/2019 09:13:58
Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia.
Cập nhật, 06/08/2019 07:57:33
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, ngày 5/8.
Cập nhật, 31/07/2019 11:44:38
Từ ngày 01/08/2019, cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp xã hội tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng.
Cập nhật, 25/07/2019 22:56:08
Đó là một trong những mục tiêu của dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến trên Cồng thông tin điện...
Cập nhật, 21/07/2019 11:08:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành...
Cập nhật, 18/07/2019 09:23:35
Đó là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Cập nhật, 16/07/2019 14:21:26
Đây là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
Cập nhật, 16/07/2019 09:58:41
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Cập nhật, 16/07/2019 08:10:58
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quy hoạch phải không cứng nhắc, thay vào đó phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương. Đối với quy hoạch các tỉnh cũng vậy, nếu đưa...