Cụ thể, một số dự án nhóm C quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 24/03/2016 21:23:19
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An; Xử lý nghiêm việc mua bán máy móc cấm nhập khẩu; Khẩn trương tổng kết Chương trình KH&CN phục vụ xây...
Cập nhật, 23/03/2016 20:08:31
Thí điểm xe khách tuyến trung tâm Hà Nội - Sân bay Nội Bài; Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai; Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch (Đồng Nai); KKT cửa khẩu An Giang...
Cập nhật, 21/03/2016 23:32:59
Việc sớm phê chuẩn Hiệp định TPP có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định quyết tâm chính trị cao của Việt Nam, thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực trong TPP.
Cập nhật, 21/03/2016 21:45:59
Ngày 18/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020).
Cập nhật, 18/03/2016 21:03:58
Việc phân cấp theo nguyên tắc bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ...
Cập nhật, 15/03/2016 23:22:03
Chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; Nhân sự UBND tỉnh Gia Lai; Hỗ trợ lương thực cho hộ dân bị thu hồi đất dự án Sông Dinh 3; Tiếp tục tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa qua Lối mở Nà...
Cập nhật, 14/03/2016 23:30:22
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ.
Cập nhật, 14/03/2016 23:18:48
Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị; Cổ phần hóa Trung tâm Tư vấn giám sát xây dựng CTGT Vĩnh Phúc là những...
Cập nhật, 14/03/2016 22:44:54
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.
Cập nhật, 14/03/2016 22:30:34
Bộ tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 có ưu điểm đặc biệt là đã lược bớt được những chỉ tiêu định tính, lượng hóa cụ...