“Chúng ta không thể "nhảy cóc" lên nền sản xuất công nghệ cao. Do đó, sửa đổi Luật Lao động phải lắng nghe hơi thở nền kinh tế, phải đứng trên đôi chân ở trên mặt đất, không thể trên trời, không thể là kỳ vọng”, TS. Vũ...
Cập nhật, 24/06/2018 23:48:38
Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 3 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006.
Cập nhật, 24/06/2018 22:17:18
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án
Cập nhật, 15/06/2018 13:34:04
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gồm 12 Điều.
Cập nhật, 13/06/2018 22:40:08
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lê Công Đỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về các chính sách thúc đẩy, triển khai...
Cập nhật, 12/06/2018 23:12:53
các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật, với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 95,69%; 423 đại biểu tán thành, chiếm 86,86%; 15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,08%;...
Cập nhật, 12/06/2018 11:16:26
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 07/06/2018 phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên...
Cập nhật, 12/06/2018 11:01:20
Với 95,28% đại biểu tán thành, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 12/06/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.
Cập nhật, 11/06/2018 20:03:12
Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự...
Cập nhật, 09/06/2018 22:29:35
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ngày 08/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018.
Cập nhật, 09/06/2018 17:12:44
Thông cáo cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị...