Từ 1/5/2018, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập của cá nhân có thể lên tới 50 triệu đồng.
Cập nhật, 07/01/2017 21:53:38
Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.
Cập nhật, 05/01/2017 17:28:01
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp tham dự hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công tại các đô thị Việt Nam” do Viện nghiên cứu Quản lý...
Cập nhật, 05/01/2017 07:46:22
Đó là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Tài chính. Bộ này cũng được giao chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước.
Cập nhật, 05/01/2017 07:36:24
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Cập nhật, 03/01/2017 22:05:57
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng...
Cập nhật, 31/12/2016 23:10:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Cập nhật, 29/12/2016 23:46:28
Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, dự kiến có 9 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh tế có hiệu lực từ tháng 01/2017.
Cập nhật, 29/12/2016 07:26:48
Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 29/12/2016 07:14:23
Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Lập Phân ban hợp tác kinh tế - thương mại, KHKT với Armenia; Xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên;...
Cập nhật, 28/12/2016 19:40:54
Phó Thủ tướng yêu cầu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định theo hướng: quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm nhận xét và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp...