Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
Cập nhật, 29/12/2018 14:14:00
Đó là một trong những nội dung được quy định trong Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ban hành.
Cập nhật, 26/12/2018 23:09:32
Đó là một quy định quan trọng được nêu tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 26/12/2018 22:50:47
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy...
Cập nhật, 15/12/2018 10:55:07
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 nêu rõ: để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà vững chắc...
Cập nhật, 13/12/2018 00:05:19
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV...
Cập nhật, 10/12/2018 10:29:50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu...
Cập nhật, 04/12/2018 22:45:54
Kỷ luật 2 cán bộ của Văn phòng Chính phủ; Gỡ vướng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh; Thành phố Phủ Lý là đô thị loại II; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ...
Cập nhật, 03/12/2018 23:30:31
Từ ngày 15/01/2019, thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 2 vòng thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Cập nhật, 01/12/2018 16:38:13
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Cập nhật, 23/11/2018 22:56:47
Đó là một trong những nhiệm vụ Chính phủ và các cơ quan liên quan phải thực hiện trong thời gian tới, khi Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định này.