Đó là mục tiêu được nêu bật tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Đây là Nghị quyết số 19 lần thứ tư kể từ năm 2015 của Chính phủ, thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh...
Cập nhật, 28/02/2017 15:38:46
Theo Báo cáo Tổng hợp cuộc bình chọn quy định pháp luật năm 2016 chỉ có 48% văn bản pháp luật được doanh nghiệp đánh giá tốt, còn lại có tới 52% văn bản pháp luật được giá “dở”.
Cập nhật, 27/02/2017 22:31:53
Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu; Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ; Báo cáo Thủ tướng phản ánh về chi phí hệ thống BHXH; Nhân sự Ngân...
Cập nhật, 24/02/2017 14:04:16
Bộ Công Thương đang đề xuất bỏ các điều kiện về quy mô kinh doanh khí hóa lỏng.
Cập nhật, 23/02/2017 11:38:34
Dự thảo này được đưa ra tại hội thảo “Lấy ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ngày 22/02/2017
Cập nhật, 22/02/2017 22:10:07
“Luật Quy hoạch khi được ban hành “không lấy đi nhiệm vụ chức năng của ai và không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường của các bộ ngành”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
Cập nhật, 21/02/2017 23:47:16
Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cập nhật, 21/02/2017 20:40:28
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng; Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; Phấn đấu đến 2025 xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD; Tháo gỡ khó khăn xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý dân cư là...
Cập nhật, 18/02/2017 00:45:34
Theo Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa được Chính phủ ban hành, Bộ này sẽ có 27 đơn vị...
Cập nhật, 18/02/2017 00:15:51
Việc sơ kết Luật Hợp tác năm 2012 là rất cần thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người...
Cập nhật, 15/02/2017 11:37:29
Bộ Công Thương khẳng định việc ban hành Nghị định độc quyền 20 ngành nghề do Nhà nước nắm giữ là cần thiết và danh mục 20 ngành nghề sẽ không mở rộng, cũng không tăng thêm.