Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực gồm: Điện lực; an toàn hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; xuất - nhập khẩu; sở giao dịch hành hóa; thi đua khen thưởng; thương mại quốc tế.
Cập nhật, 16/07/2016 23:05:35
Các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên vừa được Chính phủ ban...
Cập nhật, 16/07/2016 22:57:08
Nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép quân hiệu, trang phục quân đội; Điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng; Khuyến khích tham gia hưu trí bổ sung tự nguyện; Quy định về điều trị...
Cập nhật, 13/07/2016 16:46:39
Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong Công văn được gửi Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và...
Cập nhật, 13/07/2016 11:38:52
Đó là quy định được nêu rõ trong Nghị định số 75/2016/NĐ-CP về điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 12/07/2016 23:30:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Cập nhật, 12/07/2016 20:48:06
Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố; Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KHCN; Tiếp tục làm rõ việc khai thác gỗ trái phép tại Kon Tum; Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn...
Cập nhật, 08/07/2016 23:45:51
Kinh phí đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế; Phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh; Cần Thơ phấn đấu là trung tâm khởi nghiệp vùng; Rà soát các nhiệm vụ trình Chính phủ của Ủy ban Dân tộc; Tiếp...
Cập nhật, 08/07/2016 23:01:45
Văn phòng Chính phủ vừa công bố Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016.
Cập nhật, 08/07/2016 09:43:11
Chính phủ vừa ban hành tiếp một số nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh thực phẩm, điều kiện mở đóng sân bay chuyên dùng. Tất cả các nghị định trên đều...
Cập nhật, 06/07/2016 20:07:01
Nhân sự 3 tỉnh Bến Tre, Thái Nguyên, Bắc Ninh; Hỗ trợ 3 tỉnh phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Kiểm tra phản ánh thu nhiều khoản phí sai quy định tại Thanh Hóa; Ưu tiên phát triển công nghiệp...