Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Khối phân tích Công ty...
Cập nhật, 12/05/2019 22:55:40
Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng với mức tăng là 7,2%, áp dụng với những người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Cập nhật, 08/05/2019 11:15:24
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa;...
Cập nhật, 07/05/2019 21:44:33
Ngày hôm nay, 07/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Nghị định lập tức có hiệu lực từ ngày ký.
Cập nhật, 25/04/2019 21:52:13
Theo văn bản phân công các thành viên chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa được Thủ tướng Chính phủ ký, thì rất nhiều báo cáo, tờ trình, dự án Luật quan trọng sẽ được bàn...
Cập nhật, 25/04/2019 11:36:26
Từ ngày 25/06/2019, thi tuyển công chức cấp xã sẽ được thực hiện theo 2 vòng là thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Cập nhật, 22/04/2019 23:16:13
Để các doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi, thì phải chờ sửa các Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng theo đúng quy trình. Nhưng nếu chờ sẽ không...
Cập nhật, 22/04/2019 16:46:00
Đây là một trong những mục tiêu Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số...
Cập nhật, 18/04/2019 17:02:35
Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật án thành phương án tất cả viên chức tuyển dụng mới sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn.
Cập nhật, 13/04/2019 00:12:43
Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao...
Cập nhật, 13/04/2019 00:08:25
Đó là một nội dung lớn được nêu tại Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo vừa dduocj Chính phủ ban hành.