Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.
Cập nhật, 27/05/2016 23:14:02
Vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra phạt đến 80 triệu đồng; Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc; Nhiệm vụ Quy hoạch xây...
Cập nhật, 27/05/2016 07:33:24
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo điều này tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong...
Cập nhật, 26/05/2016 23:04:42
Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ; Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN; Kéo dài thời gian xây...
Cập nhật, 24/05/2016 22:46:38
Quảng Nam chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Xử lý xe máy NK bị đóng lại số khung, động cơ; Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT hàng hải là...
Cập nhật, 24/05/2016 00:42:18
Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ còn “nợ” 3 nghị định quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực, 32 văn bản quy định chi tiết 11 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực.
Cập nhật, 18/05/2016 23:22:59
Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi...
Cập nhật, 14/05/2016 23:25:30
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
Cập nhật, 13/05/2016 22:30:39
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và...
Cập nhật, 13/05/2016 22:12:06
Hỗ trợ kịp thời người dân bị ảnh hưởng do cá chết bất thường; Thành lập BCĐ Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói”; Đánh giá việc khai thác nước dưới đất, tác động...
Cập nhật, 12/05/2016 14:32:47
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng giá trị gạo xuất khẩu vẫn thấp do chưa xây dựng được thương hiệu. Vì vậy, cần nhanh chóng triển khai có hiệu quả...